ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВІВ ПАСАЖИРІВ ДО АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В. М. Коваль

Abstract


Стаття присвячена особливостям подання пасажирами позовів та визначення меж відповідальності авіаперевізників. Дослідження проводилися шляхом аналізу чинних міжнародних актів та національного законодавства.

References


Гриценко С., Строй І. Відповідальність перевізника в авіації // Правовий тиждень. – 2009. – № 25(151). – С. 5-8.

Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджені Наказом Міністерства транспорту і звязку № 216 від 23.04.2010 року // Офіційний вісник України. 05.05.2010. – 2010. – № 23. – С. 285. – С. 1841.

Гук А. Позови пасажирів до авіаперевізників, які виникають з відносин міжнародних повітряних перевезень // Юридичний журнал «Юстиніан». – 2007. – № 2. – С. 9-11.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – С. 356.

Волкова Д. Новий підхід до регулювання цивільно-правової відповідальності авіаперевізників: Монреальська конвенція 1999 року // Київський студентський журнал міжнародного права. – 2006. – № 4. – С. 78-90.

Монреальська конвенція для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 29 травня 1999 року. – Ст. 21 // Електронний ресурс – режим доступу: http://zakon.nau.ua/

Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. 08.10.2004. – 2004. – № 40 (№ 40-42). – С. 1530. – С. 492.

Повітряний кодекс України вiд 04.05.1993 р. № 3167-XII // Відомості Верховної Ради України. – 22.06.1993. – 1993 р. – № 25. – Ст. 274

Про захист прав споживачів: Закон України в редакції вiд 01.12.2005 № 3161-IV // Відомості Верховної Ради України. 17.02.2006. – 2006. – № 7. – С. 192. – С. 84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.