Пошук закладних пристроїв за допомогою акустичної локації

Зоя Олегівна Самосуд

Анотація


У даній статті проведено аналіз застосування сучасних методик та обладнання, що використовується для пошуку закладних пристроїв. Розглянуто основні характеристики, фізичні властивості, класифікаційні ознаки та принцип роботи закладних пристроїв, характеристики створюваних ними каналів витоку інформації. Адже, відомо, що дослідження основних та найбільш ефективних методик виявлення закладних пристроїв проводять, ґрунтуючись саме на принципах їх роботи, фізичних характеристиках та умовах встановлення. Враховуючи те, що на сьогодні найбільш універсальним пристроєм пошуку є нелінійний радіолокатор, який може знаходити будь-який тип електронних засобів негласного зняття інформації убудь-якому їх стані, розглянуто принцип його роботи та вказано на основні його недоліки. Також виділено основні переваги і недоліки серед сучасних апаратних засобів та комплексів, що застосовуються для проведення пошукових робіт. Зазначено, що для виявлення закладних пристроїв застосовується спеціальна великогабаритна та високовартісна апаратура, а методики пошуку потребують затрати значної кількості часу. З метою усунення вказаних недоліків, запропоновано застосування приладу пошуку закладних пристроїв, що працює за удосконаленою методикою застосування акустичної локації. Принцип роботи пристрою заснований на фіксації відстані до об’єкту по часу проходження сигналу до об’єкту. Застосування даної методики при пошуку закладних пристроїв сприяє вирішенню питань мобільності, зменшення вартості та скорочення часу пошуку.

Ключові слова


канали витоку інформації; акустична інформація; метод пошуку; закладний пристрій нелінійний локатор; апаратний комплекс; акустична локація; пристрій пошуку

Посилання


Корнеев И.К., Степанов Е.А. Защита информации в офисе: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 336 с.

Торокин А.А. Основы инженерно-технической защиты информации. – М.: «Ось-89», 1998. – 331 с.

Хорев А.А. Техническая защита инфор-мации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. – М.: НПЦ «Аналитика», 2008. – 436 с.

Энциклопедия промышленного шпионажа /Ю.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, А.Н. Остапенко /под общ. ред. Е. В. Куренкова. – СПб: ООО «Издательство Полигон», 2000. – 512 с.

Каторин Ю.Ф., Разумовский А.В., Спивак А.И. Защита информации техническими средствами: Учебное пособие / под ред. Ю.Ф. Каторина – СПб: НИУ ИТМО. – 2012. – 416 с.

НД ТЗІ 2.7-011-12 Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Методичні вказівки з розробки методики виявлення закладних пристроїв. – 2012. – 17 с.

Измеритель спектра вторичных полей (детектор нелинейных переходов) «NR-μ». Руковод-ство по эксплуатации. – ЗАО «Группа защиты ЮТА». – С. 2-5.

Конахович Г. Ф., Климчук В.П., Паук С.М., Потапов В.Г. Защита информации в телекоммуни-кационных системах. – К.: «МК-Пресс», 2005. – 288 с.

Руководство пользователя. Программное обеспечение DigiScan EX для приемников AOR, ICOM версия 1.65. Редакция: Lite, Standard, Monitor, Professional, 2006 – 81 с.

Журиленко Б.Є., Левандівська Л.І., Ніколаєва Н.К. Захист циркулюючої в приміщенні акустичної інформації тональним сигналом // Защита информации. – Киев: НАУ, 2007. – С. 36–39.

Патент UA 43628U Пристрій для визначення місця знаходження закладного пристрою за допомогою лазера кл. G 01 S 7/00, 15/00 бюл. №16 опубл. 25.08.2009.

Патент UA 86600 Пристрій пошуку закладного пристрою за допомогою акустичної локації кл. G 01 S 7/52, 15/10 бюл. №1 опубл. 10.01.2014.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory