Метод побудови моделі взаємозв’язку «ЗМІ – СОЦІУМ – ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА» в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави

Євген Леонідович Добровольський

Анотація


Для побудови систем оцінки стану соціальних явищ громадської активності, що спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки держави, потребується розробка моделей, котрі дозволяють кількісно оцінювати взаємозв’язок «ЗМІ – Соціум – Державна Політика». Сучасні методи оцінки в переважній більшості базуються на ручній роботі експертів відповідної галузі та є мало автоматизовані. Це накладає обмеження на можливості існуючих систем підтримки прийняття рішень, наприклад, щодо можливості використання широкого кола вхідних даних та їх швидкодії. В роботі розроблено метод побудови моделі оцінки взаємозв’язку «ЗМІ – Соціум – Державна Політика», що дозволяє автоматизувати розрахунок параметрів її математичного рівняння та базується на результатах застосування контент-методів аналізу інформаційних потоків ЗМІ. Модель дозволяє автоматизувати процес оцінювання та розрахунок кількісного прогнозу змін настроїв громади, а також мінімізувати вплив людського чинника на отримувані результати. Використання даної моделі дозволяє отримувати оцінки в якісній та кількісній формах.

Ключові слова


інформаційна безпека держави; модель громадської активності; ЗМІ; соціум; державна політика; контент-аналіз

Посилання


Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 650 с.

Горбулін В.П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія / В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, Д.В. Ланде. - К.: Інтертехнологія, 2009. - 164 с.

Звіти Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports

Згуровський М.З. Основи системного аналізу [Текст] : підручник / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова ; за ред. М.З. Згуровського. - К. : BHV, 2007. - 543 с. : табл. - (Інформатика). - Бібліогр.: С. 517-531.

Качинский А.Б. Засади системного аналізу безпеки склад нихсистем / Качинский А.Б. - К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикін-форм», 2006. - 336 с. (Формування і реалізація державної по-літики

управління процесами європейської та євроатлантич-ної інтеграції України).

Ланде Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа / Ланде Д.В. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 – 182 с.

Науково практичний журнал Національного університету оборони України «Сучасні Інформаційні технології у сфері безпеки та оборони» №2(8) 2010, Добровольський Є., Качинський А. «Застосування сучасних інформаційних технологій для дослідження політичної активності громади», стор. 81-93.

Науково практичний журнал Національної академії служби безпеки України «Інформаційна безпека» №1 (5) 2011, Добровольський Є., Качинський А., Ландє Д., «Вивчення статистичних характеристик громадської активності населення, як індикатора загроз національній безпеці України», стор. 59-67.

Парсонс. В. Публічна політика (вступ до теорії й практики аналізу) / Вейн Парсонс, - К.: «Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»», 2006.

Штромайєр Г. Політика і мас-медіа (переклад з нім.) / Штромайєр Г. – К.: Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2008 – 303 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory