Метод управління комплексною інформаційною безпекою

Андрей Вениаминович Дудатьев

Анотація


Функціонування будь-якого сучасного об'єкта, діяльність якого пов'язана з наданням послуг або виробництвом різної продукції, пов'язана з вирішенням актуального завдання - забезпеченням комплексної інформаційної безпеки. При цьому під забезпеченням комплексної інформаційної безпеки розуміємо вирішення двох завдань: забезпечення інформаційної безпеки або захист власних інформаційних ресурсів і захист від можливих інформаційно-психологічних впливів конкурентів. У запропонованій статті можливі порушення інформаційної безпеки розглянуті як потенційно можливі конфліктні ситуації, що можуть виникнути на різних рівнях управління і супроводжуватися різного роду протиборствами як елементами гібридної війни за ресурси. Наведено теорему, яка формалізує необхідні і достатні умови ефективного функціонування сучасного підприємства як об'єкта комплексного захисту. У статті вперше запропоновано поняття інформаційної обфускаціі як технології заплутування людини під час проведення спеціальних інформаційно-психологічних впливів і запропонований універсальний і гнучкий метод управління комплексною інформаційною безпекою, який враховує специфіку етапів життєдіяльності як об'єкта захисту, так і комплексної системи захисту інформації. Запропонований метод пропонується інтегрувати в структурах ситуаційних центрів, що дозволить забезпечити необхідний рівень захищеності даного об'єкта на рівні «підприємство-регіон-держава».

Ключові слова


комплексна інформаційна безпека; метод управління комплексною інформаційною безпекою; інформаційна війна; інформаційно-психологічна операція; інформаційна обфускація; комплексна система захисту інформації

Посилання


Whitman M. Management of information

security /M. Whitman, H. Mattord. – Gengage Learning, 2010. – 592p.

Корченко А.Г. Анализ и оценивание рисков информационной безопасности / А. Г. Корченко, А.Е. Архипов, С.В. Казмирчук. – К.: ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. – 275 с.

Дружинин В.В. Введение в теорию конфликта / В.В. Дружинин, Д.С. Конторов, М.Д. Конторов – М.: Радио и Связь, 1989. – 288 с.

Дудатьєв А.В. Теоретичні аспекти та технології керованого хаосу для реалізації комплексного інформаційного захисту соціотехнічних систем / А.В. Дудатьєв // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2014. – № 2(30). – С.28-32.

Дудатьєв А.В. Розробка уніфікованих моделей системного проектування оптимальних систем захисту інформаційних ресурсів / А.В. Дудатьєв // Вісник Черкаського технологічного університету. – 2008. – №1. – С. 3-8.

Джордж М.Л. Бережливое производство шесть сигм в сфере услуг / М.: Л. Джордж. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory