Створення блочного алгоритму шифрування на основі мереж IDEA32-4 і RFWKIDEA32-4 з використанням перетворення алгоритму шифрування AES

Гулом Нумонович Туйчиев

Анотація


На сьогодні одним з найбільш ефективних симетричних блокових шифрів є AES. У статті розроблені алгоритми блокового шифрування AES-IDEA32-4 і AES-RFWKIDEA32-4 на основі мережі IDEA32-4 і RFWKIDEA32-4. В алгоритмі шифрування AES-IDEA32-4 у якості раундової функції обрані перетворення SubBytes(), ShiftRows(), MixColumns(), AddRoundKey(), а в алгоритмі шифрування AES-RFWKIDEA32-4 у якості раундової функції обрані перетворення SubBytes(), ShiftRows(), MixColumns(). Довжина блоку алгоритмів шифрування дорівнює 512 бітам, кількість раундів дорівнює 10, 12, 14 і довжина ключа змінюється від 256 біт до 1024 біт з кроком 128 біт.

Ключові слова


криптографія; симетричний алгоритм; перетворення; раунд; раундова функція; ключ; зашифрування; розшифрування

Посилання


Арипов М.М., Туйчиев Г.Н. Сеть IDEA4–2, состоящая из двух раундовых функций // Инфокоммуникации: Сети–Технологии–Решения. –Ташкент. – 2012. – №4 (24). – С. 55–59.

ГОСТ 28147–89. Государственный Стандарт СССР. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.

Туйчиев Г.Н. О сетях IDEA32–8, IDEA32–4, IDEA32–2, IDEA32–1, созданных на основе сети IDEA32–16 // Инфокоммуникации: Сети–Технологии–Решения. – Ташкент. – 2014. – №2 (30). – С. 45–50.

Tuychiev G.N. To the networks RFW-KIDEA32–16, RFWKIDEA32–8, RFWKIDEA32–4, RFWKIDEA32–2 and RFWKIDEA32–1, based on the network IDEA32–16 // International Journal on Cryptography and Information Security (IJCIS), Vol. 5, No. 1, March 2015, pp. 9-20.

Туйчиев Г.Н. Сети RFWKIDEA4–2, IDEA4–1 и RFWKIDEA4–1 // Вестник Туринского политех-нического университета в городе Ташкента. – 2013. – №3. – С. 71-77.

Туйчиев Г.Н. О сетях PES4–1 и RFWKPES4–2, RFWKPES4–1, разработанных на основе сети PES4–2 // Узбекский журнал проблемы информатики и энергетики. – Тaшкент. – 2015. – №1. – C. 97–103.

Туйчиев Г.Н. Создание блочного алгоритма шифрования на основе сети IDEA4–2, с использованием раундовой функции алгоритма шифрования ГОСТ 28147–89 // Инфокоммуникации: Сети–Технологии–Решения. – Ташкент. – 2014. – №4 (32). – С. 49–54.

Туйчиев Г.Н. О сетях IDEA8–2, IDEA8–1 и RFWKIDEA8–4, RFWKIDEA8–2, RFWKIDEA8–1, разработанные на основе сети IDEA8–4 // Узбекский математический журнал. – Ташкент. – 2014. – №3. – С. 104–118.

Туйчиев Г.Н. О сетях PES8–2 и PES8–1, разработанные на основе сети PES8–4 // Труды международной конференции «Aктуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий–Аль–Хорезми 2014», Том 2. –Самарканд. – 2014. – C. 28–32.

Туйчиев Г.Н. О сетях RFWKPES8–4, RFWKPES8–2, RFWKPES8–1, разработанные на основе сети PES8–4 // Труды междунар. конференции «Aктуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий–Аль–Хорезми 2014». – Том 2. – Самарканд. – 2014. – C. 32–36.

Туйчиев Г.Н. О сетях IDEA16–4, IDEA16–2, IDEA16–1, созданных на основе сети IDEA16–8 // Сборник тезисов и докладов республиканского семинара «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Проблемы и пути их решения». –Ташкент, 2014 г.

Туйчиев Г.Н. О сетях PES32–8, PES32–4, PES32–2 и PES32–1, созданных на основе сети PES32–16 // Безопасность информации, –Киев, 2014. Том 20, №2, c. 164–168.

Туйчиев Г.Н. О сетях RFWKPES32–8, RFWKPES32–4, RFWKPES32–2 и RFWKPES32–1, созданных на основе сети PES32–16 // Сборник тезисов и докладов республиканского семинара «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Проблемы и пути их решения». –Ташкент. – 2014.

Daeman J., Rijmen V. AES Proposal: Rijndael // NIST AES Proposal, 1998, http://csrc.nist.gov / Daeman J., Rijmen V. The Block Cipher Rijndael // Third Smart CardResearch and Advanced Applications Conference Proceedings, 1998.

Tuychiev G. Creating a encryption algorithm based on network RFWKIDEA4–2 with the use the round function of the GOST 28147-89 // International Conference on Emerging Trends in Technology, Science and Upcoming Research in Computer Science (ICDAVIM-2015) printed in International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science, 2015, vol. 3, №1, pp. 427-432.

Tuychiev G. Creating a encryption algorithm based on network RFWKPES4–2 with the use the round function of the GOST 28147–89 // International Journal of Multidisciplinary in Cryptology and Information Security, 2015, vol.4., №2, pp. 14-17.

Tuychiev G. New encryption algorithm based on network IDEA8-1 using of the transformation of the encryption algorithm AES // IPASJ International Journal of Computer Science, 2015, Volume 3, Issue 1, pp. 1-6.

Tuychiev G. New encryption algorithm based on network RFWKIDEA8-1 using transformation of AES encryption algorithm // International Journal of Computer Networks and Communications Security, 2015, Vol. 3, №. 2, pp. 43–47.

Tuychiev G. New encryption algorithm based on network PES8-1 using of the transformations of the encryption algorithm AES // International Journal of Multidisciplinary in Cryptology and Information Security, 2015, vol.4., №1, pp. 1-5.

Tuychiev G. New encryption algorithm based on network RFWKPES8-1 using of the transformations of the encryption algorithm AES // International Journal of Multidisciplinary in Cryptology and Information Security, 2014, vol.3., №6, pp. 31-34.

Tuychiev G. New encryption algorithm based on network IDEA16-1 using of the transformation of the encryption algorithm AES // IPASJ International Journal of Information Technology, 2015, vol. 3, Issue 1, pp. 6-12.

Туйчиев Г.Н. Создание блочного алгоритма шифрования на основе сетей PES32–1 и RFWKPES32–1 с использованием преобразования

алгоритма шифрования AES // Сборник научных работы научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения кибернетической безопасности и защиты информации- CICSIS-2015», Киев, 25-28 февраля 2015. – С. 101-112.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory