Оцінювання якості підготовки фахівців з інформаційної безпеки

Олександр Григорович Корченко, Володимир Олексійович Хорошко, Ірина Іванівна Орєхова, Юлія Євгеніївна Хохлачова

Анотація


Проблеми інформаційної безпеки в останні роки стали досить актуальними і важливими. Проблеми, які розглядаються в інформаційній безпеці є настільки складними, багатогранними і специфічними, що ефективне їхнє рішення можуть здійснювати тільки фахівці високого рівня професійної підготовки. У зв'язку з цим виникає дуже важливе завдання підготовки таких фахівців. Тому структуризація найважливіших загальних аспектів проблеми якості навчально-методичного забезпечення системи підготовки фахівців з інформаційної безпеки в інтересах державних структур України дозволяє сформулювати шляхи її вирішення з позицій системного аналізу. Міжнародні та державні стандарти визначають три групи показників якості інформаційних послуг: технічні, суб'єктивні та економічні. Використовуючи цей підхід, як критерій класифікації навчально-методичного забезпечення використовується спосіб вимірювання. Запропонована класифікація показників якості навчально-методичного забезпечення включає в себе: об'єктивні і суб'єктивні показники. При цьому об'єктивні показники складаються з: невикористовуваних, спеціальних та подвійного застосування. А суб'єктивні в свою чергу - це показники першого і другого роду. Причому до показників першого роду відносяться: повнота, адекватність, релевантність, толерантність і своєчасність, а до показників другого роду: важливість і конфіденційність. Суб'єктивні показники розглядаються в межах певного часового інтервалу.

Ключові слова


інформаційна безпека; освітній процес; якість фахівців; показники якості

Посилання


ДСТУ ISO 9001 – 2001. Системи управління якості (ISO 9001 : 2000,ІДТ) – К. : Держстандарт України, 2001. – 23 с.

Корнєєва Л. Якість освітніх послуг з позицій міжнародних стандартів серії ISO 9000: 2000 / Л. Корнєєва, М. Сіницький // Освіта і управління. – Т.9, №1, 2006. – С. 87-90.

Европейская модель делового совершенства (efqm excellec mode) [электронный ресурс] – Режим доступа: http://quality.eup.ru/ MATERIALY10/efqm.htm

Рибальський О.В. Методологічне забезпе-чення системи підготовки спеціалістів з інфор-маційної безпеки / Рибальський О.В., Хорошко В.О., Шелест М.Є., Орєхова І.І. // Сучасна спеціальна техніка, №4, 2011. – С.23-30.

Лєнков С.В. Концептуальний і методо-логічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / Лєнков С.В., Орєхова І.І., Хорошко В.О. // Зб. Наук. Праць ВІКНУ ім. Т. Шевченка, Вип. №33, 2011. – С. 6-14.

Голубенко О.Л. Методичні засади викла-дання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах. Навчальний посібник / Голубенко О.Л., Головань С.М., Петров О.С., Хорошко В.О. – Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2008. – 112с.

Головань С.М. Напрямування системи знань фахівців із інформаційної безпеки /

Головань С.М., Хорошко В.О., Щербак Л.М. // Захист інформації, №1, 2009. – С. 99-103.

Дружиник Г.В. Система техника / Дружинин Г.В., Конторов Д.С. – М.: Радио и связь, 1985. – 200 с.

Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2-х томах / Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. – К.:Арий, 2008.

Лєнков С.В. Напрями формування системи знань фахівців захисту інформації з обмеженим доступом / Лєнков С.В., Головань С.М., Хорошко В.О., Щербак Л.М. // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Військові спеціальні науки, Вип.20, 2008. – С. 40-44.

Головань С.М. Організація навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації з інформаційної безпеки / Головань С.М. // Захист інформації, №4, 2002. – С. 71-76.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory