Дослідження інформаційного забезпечення систем управління рухом морських суден

Геннадій Борисович Вільський

Анотація


Інформаційна безпека є важливим компонентом безпеки морського судноплавства. Недостовірна чи несвоєчасна інформація може спричинити небезпеку, і, як наслідок, ризики аварійності морських суден. У статті наведено приклад наукового підходу та технології проведення дослідження інформаційного забезпечення в системах управління рухом суден. Запропоновано об'єкт і предмет дослідження контенту даних, що забезпечують безпеку морських суден. Запропоновано технологічну карту роботи, яка представляється досить повним покажчиком, що відповідає на численні питання відносно завдань роботи, методології їх вирішення та використання результатів.


Ключові слова


судно; навігаційно-інформаційне поле; об'єкт; предмет; небезпека; модель; система; інформаційна безпека морського судноплавства

Посилання


Морская доктрина Украины до 2035 года. Постановление Кабинета министров Украины от 7.10.2009 г. № 1307.

Кравченко А.И. Виды информации и ее представление на объектах системы управления движением судов / А. И. Кравченко // Науч.-практ. семинар по проблемам развития региональных систем регулирования движения судов 29-30 июля 1999 г. в Николаеве: матер. семинара. — Николаев : ГП «Дельта-Лоцман», 1999. — С. 16-21.

Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пос. / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. — К. : МАУП, 2004. — С. 208-212.

Миюсов С.М. Синтез и отображение информационной структуры текущей навигационной ситуации / С.М. Миюсов // Судовождение. Сб. науч. тр. / ОНМА. — вып.11 — Одесса: «ИздатИнформ», 2006. — С. 87–91.

Кравченко О.І. Класифікація задач та методологічні особливості побудови й функціонування сучасних систем інформаційної підтримки СРРС / О. І. Кравченко // Судовождение: сборник научных трудов ОНМА. — Одесса : ИздатИнформ, 2009. — вып. 17. — С. 90–99.

Трояновский Я. Технология построения информационного и математического обеспечения систем автоматизированного управления движением судов на внутренних водах: дис. ... докт. техн. наук: 05.13.06 / Яцек Трояновский; Северо-Западный государственный заочный технический университет. — Санкт-Петербург, 2009. — 281 с.

Вильский Г.Б. Исследование информа-ционной безопасности водных путей / Г.Б. Вильский // Судовождение: Сб. научн. тр. - Вып.18. / Одеса: «ВидавІнформ» ОНМА, 2010, — С. 38-47.

Вильский Г.Б. Информационные риски судовождения / Г.Б Вильский // Наук. Вісник ХДМА — № 1(4) / Херсон: ХДМІ, 2012. — С.17-26.

Вильский Г.Б. Методика вероятностной оценки безопасных параметров судна в условиях ограниченного плавания. Метод. указания для практических занятий / Г.Б. Вильский, М.М. Надыч. — Одеса: ОНМА, «ВидавІнформ», 2012. — 16 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory