Визначення достовірності друкованих документів методом попіксельного порівняння

Іванна Мирославівна ДРОНЮК, Марія Андріївна НАЗАРКЕВИЧ, Юрій Володимирович ОПОТЯК

Анотація


В роботі представлений метод визначення достовірності друкованого документа, який ґрунтується на критерії коефіцієнта відношення сигналу до шуму, що обчислюється з попіксельного порівняння контрольованого та еталонного зображень документів. Розроблено алгоритм суміщення оцифрованих документів і попіксельної перевірки тотожності відповідних зображень документів та опрацьовано програмний засіб, який реалізує ці алгоритми з метою визначення достовірності контрольованого документу. Ефективність розробленого програмного продукту була доведена на основі експериментів, які описані в даній роботі.

Ключові слова


ідентифікація друкованих документів; коефіцієнт PSNR; інформація на матеріальних носіях; графічний захист

Посилання


Воробей О.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів/ О.В. Воробей І.М. Мельников О.Г. Волошин. – Київ: Центр учбової літератури, 2008 . – 304 с.

Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. А. Корн, Т. М. Корн. — М. : Наука, 1974. — 832 с..

Дронюк І. Розробка методів захисту документів засобами Ateb-функцій / І. Дронюк, М.Назаркевич // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Информационные технологии и безопасность в управлении. – 2007. – № 5 (111). – C. 44–48.

Петряєв С.Ю. Способи підробки паперових грошових знаків // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук.Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. - №4 – С. 2-10.

Salomon David Data Compression: The Complete Reference/Springer, 2007 - 1092 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory