Математична модель вірогідної надійності комплексу технічного захисту інформації

Борис Евгеньевич Журиленко

Анотація


В даній роботі запропонована математична модель вірогідної  надійності комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ). Побудова моделі ґрунтується на основних початкових даних властивих захисту. Модель надійності КТЗІ орієнтована на вірогідності зломів кожного захисту в часі або всього комплексу і надалі дозволить порівняти розрахункові результати з реальними даними зломів і захищеності.

Ключові слова


захист інформації; надійність; вірогідність злому; комплекс технічного захисту інформації

Посилання


Голинкевич Т.А. Оценка надежности радиоэлектронной аппаратуры. М.: Из-во «Советское радио». 1969. -176с.

Базовский И. Надежность. Теория и практика. Перевод с английского под ред Б.Р.Левина.-изд-во «Мир», 1965.

Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений, изд-во «Наука», 1965.

Lloyd D., Lipow M., Reliabiliti: Management, Methods, and Mathematics, Prentice-Hall, Inc. Englewood Gliffs, N.J.,1962; Русский перевод: Ллойд Д., Липов М. Надежность: организация, исследования, методы, математический аппарат, изд-во «Советское радио», 1964..

Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров (пред.). – М.: «Советская энциклопедия», 1981. – 1600 с.

Журиленко Б.Є. Оцінювання деградації стійкості комплексної системи захисту інформації в часі / Б.Є.Журиленко // Вісник НАУ: науковий журнал. – Київ, НАУ, 2007. - №1(31). - С.67-69.

Журиленко Б.Є. Оптимальные финансовые затраты и основные критерии построения или модернизации комплекса технической защиты информации / Журиленко Б.Є. Николаева Н.К., Пелих Н.С. // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: Науково-технічний збірник. – Київ, КПІ НДЦ «Тезіс», 2011. - Випуск 1 (22). - С.33-43.

Журиленко Б.Є. Оценка стойкости технической защиты информации во времени / Журиленко Б.Є., Николаева Н.К., Пелих Н.С. // Захист інформації: науково-технічний журнал. – Київ: НАУ, №1(54), 2012. с.104-108.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory