Основні положення порядку засекречування інформації у США

Олексій Євгенович Муратов, Валерій Павлович Ворожко

Анотація


У статті розглядаються основні положення порядку засекречування та розсекречування інформації, визначеного у нормах виконавчого наказу Президента США 13526, робиться порівняльний аналіз з положеннями законодавства України у сфері охорони державної таємниці.

Ключові слова


інформація; засекречування; розсекречування; підходи; методи; Сполучені Штати Америки

Посилання


Ботвінкін О.В. Історія охорони державної таємниці в Україні: монографія / О.В. Ботвінкін, В.М. Шлапаченко, В.П. Ворожко, А.С. Пашков. – К.: Наук.-вид. відділ Національної академії Служби безпеки України, 2008. – 155 с.

Мастяниця Й.У. Охорона державних секретів незалежної України (Історично-правові нариси) / Й.У. Мастяниця, Л.Є. Шиманський, О.В. Олійник, В.П. Ворожко // За заг. ред. П.О.Мисника, О.В.Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 128 с.

Бернадський Б.В. Охорона державної таємниці як складова частина контррозвідувальної діяльності департаменту поліції МВС Російської імперії (на прикладі українських губерній) / Б.В. Бернадський. – К.: Наук.-вид. відділ Національної академії Служби безпеки України, 2010. – 274 с.

Ворожко В.П. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні / В.П. Ворожко, Б.В. Бернадський, О.В. Ботвінкін. – К.: Лазурит-Поліграф, 2012. – 188 с.

Ворожко В.П. Система засекречивания и рассекречивания информации в США / В.П.Ворожко // Безопасность информации. – 1997. – №1(8). – С. 48-53.

Ворожко В.П. Область государственной тайны в США / В.П. Ворожко // Защита информации. Сборник научных трудов. Киевский международный университет гражданской авиации. – Вип.1. – 1995. – С. 97-102.

Авдошин І.В. Охорона державної таємниці в постсоціалістичних країнах: Естонська Республіка, Румунія, Чеська Республіка: навчальний посібник / І.В. Авдошин, В.В. Макаренко, С.М. Сидоренко. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБУ, 2011. – 166 с.

Архипов О.Є. Критерії визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення інформації,що охороняється державою: моногр. / О.Є. Архипов, О.Є. Муратов. – К: Наук.-вид. відділ НА СБУ, 2011. – 195 с.

Архипов О.Є. Оцінювання якості роботи експертів за даними багатооб’єктної експертизи / О.Є. Архипов, С.А. Архіпова // Захист інформації. – №4 (53) – 2012. – С. 45-54.

Корченко О.Г. Система підтримки прийняття рішень державних експертів з питань таємниць у сфері оборони / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс // Збірник матеріалів ІV-ої науково-технічної конференції "Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення", 22-23 жовтня 2008 р., м. Київ. – К.: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2008. – С. 188.

Корченко О.Г. Удосконалення проведення процедури прийняття рішень державних експертів з питань таємниць у сфері оборони засобами інформаційних технологій / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс // Збірник матеріалів міжвідомчої науково-практичної конференції "Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом": 20-21 листопада 2008р, м.Київ. – К.: НАУ, Національна академія Служби безпеки України, 2008. – С. 62-63.

Classified National Security Information. Executive Order 13526. Presidential Documents. // Federal Register. – Vol. 75. – No 2. – P. 707-731.

ISOO Report to the President for FY 2010. – Washington: NARA, 2011. – 27 p.

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про охорону секретної інформації у сфері оборони // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №36. – ст.441.

CRS -- Classified Information Policy and Executive Order 13526 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://web.docuticker.com/go/ docubase/62605.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory