Забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерної ме-режі авіакомпанії

Павло Анатолійович Кренц

Анотація


У даній статті розглянуто функціонування комп'ютерної мережі авіакомпанії. Основною загрозою безпеки мережі авіакомпаній є використання випадкових місцевих мереж. Ця проблема особливо актуальна для чартерних авіакомпаній, що виконують рейси по всьому світу. Літаки у віддалених аеропортах використовують локальні мережі, рівень інформаційної безпеки яких не відповідає стандартам, що встановлено в компанії. Для підвищення інформаційної безпеки мережі пропонується використання програмного комутатора, що розташовано на борту літака і підключено до декількох пристроїв зв'язку. При встановленні з'єднання з доступних каналів зв'язку вибирається один, за допомогою методу аналізу ієрархії. Вибір ґрунтується на критеріях надійності, інформаційної безпеки, швидкості і вартості передачі даних для кожного з'єднання. На основі цих критеріїв обчислюється числове значення пріоритету для кожного каналу, і вибирається найкращий канал. Такий підхід забезпечує, що канали, які не відповідають мінімальним критеріям інформаційної безпеки, не будуть використовуватись. При застосуванні цього підходу можна очікувати підвищення інформаційної безпеки мережі. Проблема такого підходу - надійність програмного забезпечення управління програмного комутатора. Оцінка надійності може бути отримана з використанням теорії випробування технічних систем, яка передбачає використання функції чутливості. Однак в загальному випадку математичні алгоритми, використовувані в програмних комутаторах, мають нелінійний, переривчастий і багатовимірний вигляд, що унеможливлює отримання функцій чутливості в аналітичному вигляді. Для вирішення цього завдання пропонується застосування методів гармонійного аналізу. Використання функцій чутливості дозволяє ідентифікувати параметри, які суттєво впливають на вихідну функцію, і прийняти певні заходи для підвищення надійності системи.

 


Ключові слова


захист інформації; інформаційна безпека; комп’ютерна мережа; мережа авіакомпанії; програмний комутатор; функції чутливості; гармонічний аналіз

Посилання


П. Кренц, "Метод повышения эффектив-ности обмена данными в информационно-вычислительной сети авиакомпании", Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, № 4, С. 89-92, 2011.

П. Кренц, "Методика оценки эффектив-ности обмена данными в информационно-вычислительной сети авиакомпании с использова-нием компьютерной модели", Наукові записки Україн-ського науково-дослідного інституту зв'язку, № 4, С. 61-67, 2013.

Е. Кучерявый, С. Молчан, В. Кондратьев, "Проблемы безопасности современных мультисерви-сных сетей", Электросвязь, № 6, С. 56-62, 2006.

В. Домарєв, В. Швець, В. Шестакова, Ор-ганізаційне забезпечення захисту інформації з обмеже-ним доступом. Навчальний посібник, К.: НАУ, 2006, 108 с.

В. Лужецький, О. Кожухівській, О. Войтович, Основи інформаційної безпеки : навчальний посібник, Черкаси: ЧДТУ, 2008, 223 с.

Ю. Самохвалов, В. Темніков, В. Хорошко, Організаційно-технічне забезпечення захисту інформа-ції, За ред. проф. В. Хорошка, К.: Видавництво НАУ, 2002, 208с.

С. Толюпа, Н. Кунах, "Побудова мульти-сервісних мереж на концепції NGN та проблеми за-хисту інформації в них", Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, № 3, С. 10-15, 2011.

В. Черевик, П. Кренц, "Модель комп’ютерної мережі авіакомпанії в складі мереж NGN", Телекомунікаційні та інформаційні технології, № 3, С. 98-103, 2017.

Р. Юсупов, С. Григорьев, Б. Пальчун, О применении теории чувствительности к оценке надеж-ности специального математического обеспечения для решения вычислительных задач. Вопросы кибернетики. Теория чувствительности и ее применение: Сб. научных трудов. М.:АН СССР.

Є. Ланських, Ю. Сікора, О. Ціпов’яз, "Ме-тод інтеграції архітектури IMS в архітектуру SOFTSWITCH", Вісник Черкаського державного техно-логічного університету. Серія : Технічні науки, № 3, С. 3-9, 2010.

К. Козелкова, Я. Торошанко, Л. Харлай, "Управление потоками данных в цифровых телеко-ммуникационных сетях с разнородным трафиком", Вісник Національного університету "Львівська політех-ніка". Радіоелектроніка та телекомунікації, № 849, С. 210-217, 2016.

Э. Амирханов, "Оценивание производи-тельности специализированных беспроводных сетей при произвольных статистиках длины пакетов дан-ных", Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, № 2, С. 60-65, 2012.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory