Метод пасивного перешкоджання витоку інформації оптико-електронним каналом

Вадим Валерійович Сінюгін, Юрій Євгенович Яремчук

Анотація


У даній статті було проведено аналіз проблеми захисту інформації від витоку оптико-електронним каналом. Розглянуто можливості сучасних засобів лазерної акустичної розвідки. Наведено найбільш поширені методи та засоби захисту інформації від витоку оптико-електронним каналом. Запропоновано метод пасивного перешкоджання витоку інформації оптико-електронним каналом. Ідея методу полягає у нанесені на поверхні, що коливаються, поглинаючого оптичне випромінювання матеріалу, а також у нанесенні поглинаючого матеріалу на поверхню спеціально створеної фізичної перешкоди. Такий підхід дозволяє збільшити рівень перешкоджання веденню лазерної акустичної розвідки зловмисниками, при цьому значно спрощуючи конструкцію захисту за рахунок того, що відпадає потреба у додатковій звуко- та віброізоляції і створити комфортні умови, використовуючи фізичні перепони з сітчастими поверхнями.  Проведено експериментальні дослідження, які показали, що запропонований метод дозволяє збільшити рівень перешкоджання веденню лазерної акустичної розвідки зловмисниками за рахунок поглинання лазерного променя поверхнею, що коливається, та поверхнею створеної фізичної перепони.

 


Ключові слова


технічний захист інформації; оптико-електронний канал; методи пасивного захисту; лазерні системи акустичної розвідки; лазерне випромінювання; поглинання хвиль; вібрація

Посилання


А. Чекатков, В. Хорошко, Методы и сред-ства защиты информации, 2003, 504 с.

А. Зайцев, А. Шелупанов, Р. Меще-ряков, С. Скрыль, И. Голубятников, Технические средства и методы защити информации, Москва: «Машиностро-ение», 2009, 508 с.

Laser Spy Device. [Electronic resource]. Online: http://www.lucidscience.com/pro-laser%20spy %20device-1.aspx.

Г. Бузов, С. Калинин, А. Кондратьев, За-щита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие, М.: Горячая линия - Телеком, 2005, 416 с.

Активные методы защиты речевой инфор-мации от утечки по акустическим и виброакустиче-ским каналам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://itsec.by/aktivnye-metody-zashhity-rechevoj-info rmacii-ot-utechki-po-akusticheskim-i-vibroakusticheskim-kanalam/.

В. Аверченков, М. Рытов, А. Кувыклин, Т. Гайнулин, Разработка системы технической за-щиты информации: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011, 187 с.

Glass-shield. Стекло для защиты от про-слушивания помещений с помощью направленного лазер-ного луча. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.zoohall.com.ua/2541- glass- shield- steklo- proslu-shivanie.html.

Стекло «Триплекс» для защиты от про-слушивания помещений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn----itbkgfcsufeg6j.xn--p1ai/ dlya-zashchity-ot-proslushivaniya-pomeshcheniy.

От чего защищает защитная пленка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// aba-va.net/armored/films/why/#antilistening.

Glass-SMART. Электрохромное стекло. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--j1acjj.xn--j1amh /main/ 2543- glass- smart- el-ektroxrom-noe-steklo.html.

Электрохромная плёнка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. inter-systems. ru/ film/smart_film.

А. Торокин, Инженерно-техническая за-щита информации : учеб. пособие для студентов, 2005, 960 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory