Вибір раціонального способу генерування паролів серед множини існуючих

Володимир Леонідович Бурячок, Артем Вадимович Платоненко, Олексій Вікторович Семко

Анотація


У даній статті розглянуто метод обґрунтування рішення на вдосконалення парольних політик в системах бездротового зв’язку. Даний метод дає змогу забезпечити відмовостійкость бездротових мереж в умовах кібернетичних атак за рахунок вибору раціонального способу генерування паролів серед множини існуючих. Вибір найбільш доцільного для вдосконалення способу генерування паролів, серед сукупності можливих, здійснюється на підставі визначення та оцінки ступеня близькості між базовим способом та кожним способом-аналогом, що дозволяє генерувати паролі для парольних політик та проводиться, як за загальними вимогами, так і за сукупністю характеристик відповідних способів. Оцінка близькості між базовим способом та способом-аналогом з урахуванням характеристик дозволяє отримати оцінку невідповідності опису базового способу й кожного способу-аналога, з погляду збігу переліку їх характеристик.

 


Ключові слова


інформаційна безпека; загрози інформаційної безпеки; бездротові мережі; захист мереж від несанкціонованого доступу; захист мобільних пристроїв

Посилання


А. Платоненко, "Сучасні загрози інфор-маційної безпеки для державних та приватних уста-нов України", Сучасний захист інформації, №4, С. 86-90, 2015.

А. Платоненко, "Загрози інформаційної безпеки для користувачів сучасних мобільних при-строїв та засоби їх захисту", Сучасний захист інфор-мації, №1, С. 128-132, 2017.

Программы для создания словарей. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://hack-ware.ru/?p=2661.

Взлом пароля методом грубой силы. Изу-чаем bruteforce атаку. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Грубая сила против паролей. [Електрон-ний ресурс]. Режим доступу: https://geektimes.ru/ company/amd/blog/277068/.

А. Аносов, А. Платоненко, "Модель пере-хоплення та захист інформації в бездротових мере-жах", Сучасний захист інформації, №2, С. 90-94, 2017.

А. Платоненко, А. Аносов, "Средства за-щиты современных мобильных устройств в сетях нового поколения", Региональная конференция «Перс-пективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические реше-ния по их построению и защите». Київ: ДУТ, 2017.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory