Інформаційна війна. Захист від деструктивних інформаційно-психологічних впливів. Частина 2.

Володимир Олексійович Хорошко, Юлія Євгеніївна Хохлачова

Анотація


У ході проведеного дослідження було сформовано рекомендації щодо протистояння інформаційній війні. Проведено аналіз факторів інформаційних впливів та протидія інформаційній зброї, в результаті якого зазначено ряд можливих дій для здійснення протидії російській інформаційній ескалації в Україні з метою створення гідної і адекватної відповіді на інформаційні виклики сучасності. Запропоновано підхід, який дозволяє відстоювати власні інтереси та інтереси держави в умовах глобальних інформаційних впливів. Як показує досвід останніх збройних конфліктів одними з найважливіших механізмів війни є не тільки зміни у військовій справі, але й інформаційна революція, яка зараз переживає стадію формування. Прикладом масштабного використання інформаційної зброї є інформаційна війна, яка ведеться Росією проти України. Визначень терміну інформаційної війни на сьогодні є безліч, але в даній статті розглядається саме визначення, яке є у роботах Мартіна Лібікі «Що таке інформаційна війна?». М. Лібікі також визначив сім різновидів інформаційної війни (командно-управлінська, хакерська, економічна, психологічна, розвідувальна, електронна та кібервійна) та чотири складові психологічної війни (підрив громадського духу, деморалізація збройних сил, війна культур, дезорієнтація командування). Забезпечення інформаційної безпеки в сфері державного та муніципального управління ґрунтується на детальному аналізі структури та змісту управління, а також інформаційних процесів і використання при управлінні відповідних технологій. При цьому визначальними факторами при розробці засобів інформаційної зброї стають саме індивідуальні особливості людини та соціуму. Для того, щоб змоделювати поведінку людини (або суспільства), необхідно знати саме її (його) індивідуальні особливості та переваги. Зараз уже зрозуміло, що інформаційна боротьба стає тим фактором, що впливає на саму війну, її початок, хід і результат. Це підтверджується агресією Росії проти України. Тому, досить актуальною проблемою безпеки України є розробка концепції захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби. У ході проведеного дослідження було сформовано рекомендації щодо протистояння у інформаційній війні. А також проведено аналіз факторів інформаційних впливів та протидії інформаційній зброї, який  дозволяє зазначити що потрібно, на нашу думку, для того, щоб протидіяти російській інформаційній ескалації в Україні.

 


Ключові слова


інформаційна війна; інформаційний вплив; інформаційно-психологічний вплив; інформаційна зброя; протидія

Посилання


M. Libicki, Conquest in cyberspace. National security and information warfare, Cambridge, 2007, 207 p.

І. Іванченко, В. Хорошко, Ю. Хохлачова, Д. Чирков, Забезпечення інформаційної безпеки держави, К.: ПВП «Задруга», 2013, 170 с.

В. Балабін, І. Замаруєва, І. Пампуха, "Кон-цептуальні засади захисту системи інформа-ційно-аналітичного забезпечення завдань інформа-ційної боротьби як складової воєнної безпеки", Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, №22, С. 30-33, 2009.

А. Рось, І. Замаруєва, В. Петров, "Концеп-туальні засади моделювання інформаційної бороть-би", Наука і оборона, №2, С. 47-53, 2000.

С. Расторгуев, Философия информационной войны, М.: МПСИ, 2003, 496 с.

В. Хорошко, М. Шелест, "Кибертерро-ризм и информационная безопасность", Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захи-сту інформації в Україні, Вип. 1(27), С. 9-14, 2014.

В. Хорошко, Ю. Хохлачова, М. Прокофьєв, "Концепція застосування інформа-ційних впливів та протидії інформаційній зброї", Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, Вип. 1(31), 2016. – С. 9-24.

Агитация и пропаганда по-украински. [Электронный ресурс]. Режим доступу: https://www. pravda.com.ua/rus/articles/2009/12/17/4544755.

В. Петрик, А. Кузьменко, В. Остроухов, Соціально-правові основи інформаційної безпеки: навч посіб., К.: Росава, 2007, 496 с.

Н. Еляшевська, "Вразливість україни до інформаційної війни", Теле- та радіожурналістика, Вип. 14, С. 165–169, 2015.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory