Модель-дефініція «Інформаційна безпека судна»

Генадій Борисович Вільській

Анотація


У статті розглядаються загальні недоліки наявних методів інформаційного убезпечення суден. Розроблено та запропоновано до впровадження прототипову модель-дефініцію «Інформаційна Безпека Судна», що призначена для поліпшення інформаційної безпеки судноплавства. Дана модель не лише полегшує формалізацію судноводійного процесу, а й дозволяє одержувати поточні характеристики безпеки руху конкретного судна, зокрема в умовах обмеженого простору плавання та під час складних маневрувань, збагачує команду на містку судна новими знаннями для розв'язання проблем інформаційної безпеки. Окрім того, модель-дефініція відображає найправдоподібніші причинно-наслідкові зв'язки у сценаріях розвитку аварійних ситуацій, що дозволяє аналізувати дії судноводія під час підготовки ним суднових систем до оперативного керування.


Ключові слова


судно; інформація; метод; модель; дефініція; оцінка; система

Посилання


О. Кравченко, Автоматизована інформаційно-обчислювальна система технічної підтримки функціонування служби регулювання руху суден "ДельтаНавігатор" : поясн. записка техн. пропозицій зі створення системи "Дельта-Навігатор", Миколаїв, 2001, 98 с.

Г. Вильский, "Смысловое поле задач систем управления движением судов", Науковий вісник Херсонської державної морської академії, № 2(11), С. 4-13, 2014.

Доктрина інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 8 лип. 2009 р. № 514/2009.

Г. Вільський, М. Надич "Сучасний напрям інформаційної безпеки систем управління рухом суден", Матеріали міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно -комунікаційних техноло

гій та розбудови інформаційного суспільства в Україні (17-18 листопада 2011 р.), С. 20-21, 2011.

В. Мамонтов, "Ранжирование и иерархия информации в системе управления движением судна", Судовождение : сб. науч. Трудов, ОНМА, Вып. 20, С. 117-129, 2011.

В. Луконин, Теория обработки навигационной информации, Санкт-Петербург : ВУНЦ ВМФ, 2010, 295 с.

А. Соколов, "Детерминизм и деонтология в документальной коммуникационной системе", Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств, Т. 16, № 4, С. 6-35, 2008.

А. Кузьмин, В. Шишкин, "Синтез системы управления параметрами технического объекта при его эксплуатации", Информационноизмерительные и управляюшие системы, вып. «JST» 5-6 , Т. 1, 2003.

Р. Акиншин, В. Кузнецов, "Модель задачи синтеза информационного обеспечения автоматизированных систем управления реального времени", Научно-технический сборник по материалам международной межведомственной конференции на седьмой специализированной выставке «Граница-2005» ФСБ России, С. 424-428, 2006.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory