Визначення елементів соціально-орієнтованих ризиків при організації життєвого циклу віртуальної спільноти

Андрій Миколайович Пелещишин, Ольга Романівна Трач

Анотація


У статті запропоновано соціально-орієнтовані ризики при організації життєвого циклу віртуальної спільноти, а саме: ризик появи негативно налаштованої аудиторії, ризик зниження якості інформаційного наповнення, ризик антизаконних матеріалів, ризик втрати контролю над спільнотою. Досліджуваним елементом соціально-орієнтованих ризиків є текстове інформаційне наповнення, що включає коментарі та пости у віртуальній спільноті. Запропоновані заходи з протидії соціально-орієнтованим ризикам, а саме: уникнення учасників провокаторів, усунення флеймерів, запобігання кібербулінгу, покращення якості інформаційного наповнення, покращення достовірності інформаційного наповнення, покращення рекламних оголошень, правова верифікація, уникнення плагіату, запобігання фітингу, формування лідера спільноти, керування лідером спільноти. Представлене визначення показника входження спільноти в зону соціально-орієнтованого ризику. Розроблено алгоритм визначення рівня інтенсивності заходів протидії соціально-орієнтованим ризикам. Здійснено класифікацію рівня ризиків  на високий, середній та низький рівні.

Ключові слова


віртуальна спільнота; ризик; життєвий цикл; учасники; інформаційне наповнення.

Посилання


Данченко О.Б. Методи та засоби аналізу проектних ризиків [Текст] / Данченко О.Б., Маклєв І.А., Баленко Г.А. // Вісн. Черкас.держ.технол.ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – № 1. – с. 87–92.

Данченко О.Б. Огляд методів аналізу ризиків в проектах [Текст] / Данченко О.Б., Занора В.О. // Управління проектами та розвиток виробництва. – Луганськ: вид-во Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – № 1(21). – с. 57 – 64.

Pimchangthong D . Effects of risk management practices on it project success / D. Pimchangthong, V. Boonjing // Management and Production Engineering Review. ‒ 2017. ‒ T. 8, № 1. ‒ P. 30-37.

Данченко О.Б. Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах [Текст] / О.Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.–Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014 – №1(49). – С. 16 – 25.

McNeil A. Quantitative risk management: concept, techniques and tools / A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts // Princeton University Press. – 2015. – p.699.

Ansah R. H. Constructions Project Management Risks' Framework / R. H. Ansah, S. Sorooshian, S. Bin Mustafa, O. S. Oludapo // Quality-Access to Success. ‒ 2017. ‒ T. 18, № 158. ‒ C. 90-95.

Muriana C. Project risk management: A deterministic quantitative technique for assessment and mitigation / C. Muriana, G. Vizzini // International Journal of Project Management. ‒ 2017. ‒ T. 35, № 3. ‒ P. 320-340.

Трач О. Р. Соціально-орієнтовані ризики при організації життєвого циклу віртуальної спільноти / О. Р. Трач // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. – Київ : [НАКККіМ], 2017. – с. 40-44.

Романенко Н. «Тролосфера» [Електронний ресурс] / Н. Романенко, Я. Михайлишин, П. Солодько, О. Зог. – Режим доступу: http://texty.org.ua/d/fb-trolls/

Пелещишин А. М. Виявлення та усунення конфліктів між учасниками спільнот середовища Веб 2.0 на прикладі Веб-форумів / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, К. О. Слобода // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2009. – №6/3 (42) / 2009 – С.55–59.

Peleshchyshyn A. Development of the System for Detecting Manipulation in Online Discussions / A. Peleshchyshyn, Z. Holub // SCIT 2016: Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, pp 111-117.

Про авторське право і суміжні права : Закон України : вiд 23.12.1993 р. No 3792-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:rada.gov.ua.].

Ріппа П.С. Забезпечення авторських прав у мережі Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory