Концептуальна модель системи інформаційного впливу

Володимир Андрійович Лужецький, Андрій Веніамінович Дудатьєв

Анотація


Головною метою інформаційної війни є перепрограмування свідомості соціальної частини соціотехнічної системи шляхом ненасильницьких дій. Одним із шляхів реалізації цієї мети є використання спеціально підготовленої інформації - мема, який поширюється в інформаційному просторі завдяки різноманітним каналам впливу і фактично «інфікує» соціум. Для реалізації інформаційного впливу, а також для захисту від нього у статті запропоновано концептуальну модель системи інформаційного впливу, яка формалізує суб'єктно-об'єктну взаємодію у ході інформаційного протиборства і враховує необхідні для цього ресурси та процеси. Запропоновану концептуальну модель системи інформаційного впливу пропонується інтегрувати в структурах ситуаційних центрів, що дозволить забезпечити гарантований рівень комплексної інформаційної безпеки відповідного об'єкта інформаційного впливу на рівні «особа-підприємство-регіон-держава».Також запропоновано модель мема, яка враховує безліч типових ознак, що дозволяють ідентифікувати мем, розглянуті потенційні об'єкти інформаційного впливу з урахуванням їх характеристик, які можуть змінюватися в залежності від мети інформаційного впливу.


Ключові слова


інформаційно-психологічна операція; мем; модель мема; контейнер мемотипу; система інформаційного впливу; об’єкти інформаційного впливу

Посилання


Gene Sbarp. 198 Methods of non violent action of Nonviolent Action by Gene Sbarp // from Tne Poli-tics Boston, Porter Sargent – 1973. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www.peacemagazi ne.org/index.php?id=2083.

Докинз Р.Эгоистичный ген /Р. Докинз:[пер. з англ. Н. Фомина ]. – М.: Мир, 1993. – 318 с.

Артёмов А.А. Теоретические основы инфор-мационного управления / А.А. Артёмов // Информационные войны. – 2015. – № 3. – С. 83-97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://media .wix.com/ugd/ ec9cc2_5ef84c90678043e389fdfa73126b8683.pdf.

Chenhao Tan. Adamic Lostin Propagation? Unfolding News Cycles from the Source // Proceedingsof the Tenth International AAAI Conferenceon Web and Social Media (ICWSM 2016) – С.378-387. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM16/paper/view/13011.

Михайлов А.П. Модели информационной борьбы. / А. П. Михайлов, Н. А. Маревцева // Ма-тематическое моделирование – 2011. – Т. 23. - №10. – С.19-32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml.

Gnatyuk S. Information-Psychological Security of Society in the Context of Information Warfare / Gnatyuk S., Zhmurko T. Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016. – C. 321-341.

Дедков В.К «Улучшение состояния системы» как форма скрытой атаки посредством запуска «критических технологий» / В.К. Дедков, В.П. Баранов // Труды международного симпозиума «Надежность и качество» – 2011. – Т. 2. – С. 26-28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyb erleninka.ru/journal/n /trudymezhdunaro dnogo-simpoziuma-nadezhnost-i-kachestv.

Дудатьєв А. В. Технологии инфомационной войны: мем-программирование / А. В. Дудатьєв // Безпека інформації - 2016. – №1 – С.56-61. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.18372 /2225-5036.22.10459


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory