Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. Частина 1

Володимир Олексійович Хорошко, Юлія Євгеніївна Хохлачова

Анотація


Розробка концепції інформаційного впливу ЗМІ на людину і суспільство випливає з аналізу цих впливів. Аналіз інформаційної війни, її принципів і методів дозволяє зрозуміти суть цих впливів. Це дуже важливо на сучасному етапі, коли Росія веде гібридну війну проти України. Так як існує безліч визначень інформаційної війни, то в статті це визначення сформульовано на підставі роботи М. Лібікі. Крім того, розглянуті п'ять основних правил, які використовуються під час інформаційних компаній: спостереження, перебільшення і перекручування, оркестрування або замовчування, переливання і зараження. Розглянуто «Алгоритм, який завжди перемагає» і процес реалізації зомбування суспільства. Ці алгоритм і процес були застосовані в Росії 1990-2015 рр. і використовуються зараз проти України. Також в статті наведені та проаналізовані моделі впливу ЗМІ на суспільство, що найбільш часто застосовуються. Крім того, наведені та проаналізовані матеріали Дж. Брайса, в яких описується механізм впливу ЗМІ на громадську думку. Інформаційні впливи бувають як позитивні, так і негативні. Причому позитивна інформація виконує виховну функцію в суспільстві. Метою ж негативною інформації (пропаганди) є розпалювання соціальних конфліктів, загострення розбіжності в суспільстві. Проблеми інформаційної війни слід вирішувати за рахунок протидії маніпулятивним технологіям противника і удосконалення методів протидії.


Ключові слова


інформаційна війна; інформаційний вплив; інформаційна зброя; протидія

Посилання


M. Libicki Conquest in cyberspace. National security and information warfare. – Cambridge, 2007. – 207 p.

Іванченко І. С. Забезпечення інформацій-ної безпеки держави / І.С. Іванченко, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова, Д.В. Чирков. – К.: ПВП «Задруга», 2013. – 170 с.

Хорошко В.О. Особливості застосування сучасної інформаційної зброї / В.О. Хорошко, Т.І. Козел, О.О. Ярошенко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформа-ції в Україні. Вип 1(29), 2015. – С. 9-15.

Хорошко В.О. Концепція застосування ін-формаційних впливів та протидії інформаційній зброї / В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова, М.І. Проко-фьєв // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні. – Вип. 1(31), 2016. – С. 9-24.

Расторгуев С.П. Философия информаци-онной войны / С.П. Расторгуев. – М.: МПСИ, 2003 – 496 с.

Штромайєр Г. Політика і мас-медіа / Г. Штромайєр: пер. з нім. А. Орган – К.: Вид. дім «Киє-во-Могилянська академія», 2008. – 303 с.

Балабін В. В. Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва , І.В. Пампуха // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, №22, 2009. – С. 30-33.

Рось А. О. Концептуальні засади моделю-вання інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. За-маруєва, В.Л. Петров // Наука і оборона, 2000, №2. – С. 47-53.

H. Lasswell, A. Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry – New Haven, 1950. – 75 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory