Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного протиборства

Андрій Іванович Гізун, Владислав Сергійович Гріга

Анотація


У даній статті розглядаються дослідження з теорії інформаційного протиборства та інформаційно-психологічного впливу з практичної точки зору. Дана тема є досить поширеною серед науковців у всьому світі. Проаналізовано моделі та концепції здійснення інформаційно-психологічного впливу, захисту від нього, моделі виявлення психологічних та інформаційних атак, життєві цикли інформаційного протиборства. Під час дослідження розглядалися наукові праці південноафриканських вчених Б. Ван Нікерка та М. Махараджа, що дослідили життєвий цикл інформаційно-психологічного впливу,  фінів Й. Йормакка та Я. Молса, які розглянули інформаційне протиборство зі сторони теорії ігор, австралійців Б. Хатчисона та М. Уорена, що розробили та описали тактики проведення інформаційного протиборства, американця С. Джонсона і його модель інформаційної атаки, Науково-дослідної Ради США, проект моніторингу та виявлення інформаційно-психологічного впливу СЕРА. Варто відзначити й українських вчених  А. Шияна, що представив метод виявлення інформаційно-психологічного впливу та способи протиборства, та Р. Грищука, що розглянув технологічні аспекти інформаційного протиборства. Вищенаведені дослідники зробили вагомий внесок у практичні дослідження інформаційно-психологічного впливу. Аналітичне дослідження дозволить розробити формалізовану модель інформаційно-психологічного впливу, визначити його базові характеристики та розробити метод, а на його основі систему виявлення та ідентифікації інформаційно-психологічного впливу.

Ключові слова


інформаційне протиборство; інформаційна війна; інформаційно-психологічний вплив; інформаційно-психологічна безпека; психологічні операції; теорія інформації; модель

Посилання


Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / [Я.М.Жарков, Л.Ф.Компанцева, В.В.Остроухов В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Є.Д.Скулиш]; за заг. Ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д.Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 212 с.

Інформаційна безпека: Підручник / [Ост-роухов В.В., Петрик В.М., Присяжнюк М.М. та ін.]; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

Бєльська Т. В. Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та державну політику держави / Т. В. Бєльська. – Технології та механізми державного управління. – 2014. - №3. – С. 49-56.

Гріга В. С. Характеристика базових складо-вих інформаційного протиборства/ В. Гріга, А. Гізун, І. Іванченко// Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями захисту інформації». – Одеса, 2016. – С. 22-25.

Бурячок В. Л. Можливість забезпечення за-хисту від інформаційно-психологічного впливу на основі універсального методу онтологій / В.Л. Бурячок, А.А. Шиян // Сучасний захист інформації. – 2013. - №4. – С.57-67.

Грищук Р. В. Технологічні аспекти інфор-маційного протиборства на сучасному етапі / Р. В. Грищук, І. О. Канкін, В. В. Охрімчук // Захист інфо-рмації. – 2015. – Том 17. – № 1 – С. 80–86.

Van Niekerk B. The Information Warfare Life Cycle Model / B. Van Niekerk, M.S. Maharaj // SA Journal of Information Management – 2011. - Vol 13. - № 1–9 р.

Cox L. Planning for psychological operations: a proposal / L. Cox. – Air Command and Staff College, Maxwell Air Force Base, Montgomery, Alabama, 1997. – 89 р.

Pew R.W. Modeling Human and Organizational Behavior: Application to Military Simulations / Richard W. Pew and Anne S. Mavor. – Washington, D.C. : National Academy Press, 1998. – 418 p.

СЕРА [Електронний ресурс]. – Mode of Access URL: http://infowar.cepa.org/ - Дата звернен-ня: 14.11.16.

Jormakka J. Modelling Information Warfare as a Game / Jorma Jormakka, Jarmo V. E. Mölsä // Journal of Information Warfare. – 2005. – Vol 4(2). – №12. – 25 р.

Hutchinson B. Information Warfare: Using the Viable System Model as a framework to attack organizations / B. Hutchinson, M. Warren. // Australa-sian Journal of Information Systems. – 2002. - Vol 9. - № 2. – 10р.

Denning D.E. Information Warfare and Security / D.E. Denning. - Reading : Addison-Wesley, 1999. – 544 р.

Beer, S. The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology / S Beer; In, Espejo R, Harnden R. (eds.). – Chichester, John Wiley & Sons, 1984. - РР.211-270.

Johnson L. S. Toward a Functional Model of Information Warfare / L. Scott Johnson // Center for the Study of Intelligence. CIA. – 8 p.

В. Грига. Информационно-психологическая безопасность общества, как средст-во сохранения народа/ В. Грига, С. Гнатюк, А. Ги-зун// Безпека інформації. – 2015. – Том 21, 2. – С. 179-191


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory