Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем

Володимир Григорович Кононович, Сергій Володимирович Стайкуца, Ірина Володимирівна Кононович, Юрій Вікторович Копитін, Микола Генріхович Романюков

Анотація


Проблема кібербезпеки в умовах деструктивних інформаційних впливів являється однією з гострих проблем у сучасному і майбутньому суспільствах високих технологій. Системи управління, як і інформаційні технології, стали надскладними й інтенсивно автоматизуються. У галузі державного управління та управління інформаційним виробництвом рівень критичності підсилюється підвищеним обсягом інформації, яку необхідно обробляти, розподіленими інтенсивними комунікаціями, ієрархічністю систем та появою нових уразливостей і потенційних загроз. Існуючі наукові і практичні роботи не в повній мірі враховують сучасні вимоги нормативно-керівних документів щодо безпеки розподілених та ієрархічних систем управління, не дають можливості враховувати для аналізу та оцінки безпеки управління поведінкою вибору та потреб безпеки суспільства, породженою новою матеріальною технологію у суспільстві високих технологій. Виходячи з цього, на базі історичного аналізу трансформації основних підходів до захисту інформації, яка використовується для  управління, запропоновано адаптивний підхід до побудови ієрархічної чотириступеневої системи кібербезпеки: від забезпечення безпеки інформаційних пакетів і відомостей до забезпечення безпеки матриць цінностей та картин бачення світу. У подальших роботах заплановано розробку методів реалізації сформованих у цій роботі підходів.


Ключові слова


кібербезпека; інформаційна безпека; загрози; суспільство високих технологій; інформаційний вплив; матриці цінності; картини бачення світу

Посилання


Агеев А.И. Вектор перемен / А.И. Агеев, С.В. Авдеев, Рыжов В.Н. и др. // Экономические стратегии. – № 4, 2016. – С. 84-106.

Путин использует бойню в Украине, что-бы репетировать войну с Западом / The Times, 10 августа 2016. [Электронный ресурс] – Режим досту-па: http://glavnoe.ua/news/n279723.

Стратегія кібербезпеки України / Указ Президента України від 15 березня 2016 р., №96/2016. – 11 с.

Харченко В.П. Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіа-ції / В.П. Харченко, О.Г. Корченко, С.О.Гнатюк // Ukrainian Scientificjournal of Information Security, 2016, Vol. 22, Issue 2, p. 150-155.

Денисов А.А. Нетократия и рефлексия: За-секречивание в постиндустриальном обществе / А.А Денисов // Рефлексивные процессы и управ-ление. – Том 7, № 1, 2007. – С. 33 -50.

Луцкий Г.М. Адаптивный подход к обеспечению безопасности распределенных компьютерных систем / Г.М. Луцкий, В.Е. Мухин // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2007 (46). Частина 1. С. 30-34.

Ализар А. Концепция адаптивной архи-тектуры безопасности от аналитика Garrtner / А. Ализар. 2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xakep.ru/2014/07/09/adaptive-security-architecture.

Корченко О.Г. Оцінювання шкоди націо-нальній безпеці України у разі витоку державної таємниці : Монографія / О.Г. Корченко, О.С. Архи-пов, Ю.О. Дрейс. – К.: наук.-вид. центр НА СБ Укра-їни, 2014. – 332 с.

Тарасюк М.В. Защита трафика инфоком-муникационных сетей и средств компʼютерной разведки / М.В. Тарасюк // Защита информации. Инсайд. 2015, № 6. – С. 62-68.

Лефевр В. Алгебра совести / В. Лефевр // Пер. с англ. – М.: «Когнито центр». 2003. – 55 с.

Никитенко Е.Г. Облик перспективной информационно-управляющей системы обеспече-ния национальной безопасности России / Е.Г. Никитенко, Н.А. Сергеев // Оборонно-промышленный комплекс России. Т. 8. 2012. – С. 491-506. – Режим доступа: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie

/OPK-8/V/Nikitienko.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory