Метод формування кодограм в градієнтному просторі для підвищення доступності динамічних відеоінформаційних ресурсів

Владимир Викторович Баранник, Сергей Сергеевич Шульгин

Анотація


У статті викладається, що для підвищення безпеки та ефективності функціонування відомчих організацій, стратегічно важливих виробництв необхідно забезпечити своєчасність і достовірність отримання відеоінформації з віддалених об'єктів. Показано, що для найбільш перспективних форматів відеопотоків виникають часові затримки і зниження доступності динамічного відеоінформаційні ресурсу (ДВІР) при заданому рівні цілісності інформації. Проблемний аналіз існуючих відеокодеків щодо підвищення доступності відеоінформаційного ресурсу із заданим рівнем його цілісності виявив їх істотні недоліки. Обґрунтовано напрямок побудови технологій обробки ДВІР базується на усуненні міжкадровоої надмірності з урахуванням форм представлення інформації на внутрішньо кадровому рівні з використанням процесу формування Р-кадрів. Розроблено ефективний кодування нормованої інформативною диференційно-описаної спектрограми (ДОС) в двокомпонентному градієнтному просторі структурно-локальних обмежень для підвищення безпеки динамічних ВІР. Побудована технологія інтеграції кодових конструкцій ефективного синтаксичного представлення нормованих інфо-рмативних ДОС слотів Р-кадрів в структуру MPEG-потоку.

Ключові слова


інформаційна безпека; динамічний відеоінформаційний ресурс; інтенсивність бітового потоку; міжкадро-ва надмірність; диференційно-описана спектрограма

Посилання


Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер,

– 958 с.

Комарова Л.О. Методи управління інформаційно-комунікаційними кластерами в кризових ситуаціях: монографія [Текст] / Л.О.Комарова // К.: ДУТ, 2014. – 395 с.

Баранник В.В. Анализ особенностей применения видеоконференцсвязи в интересах профильных органов государственного управления /

В.В.Баранник, А.В. Власов // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. – Вип. 1. – С. 22-32.

Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов / Под ред. В.Н. Солошенко. – М.: ГОУ «Учебно-методический

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. – 38 с.

Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука / Д. Сэломон. – М: Техносфера, 2004. – 368 с.

Баранник В.В. Кодирование трансформированных изображений в инфокоммуникационных системах / В.В. Баранник, В.П. Поляков – Х.: ХУПС, 2010. – 212 с.

Баранник В.В. Модель оценки информативности слота Р-кадров на основе выявления структурно-градиентных межтрансформантных ограничений / В.В. Баранник, С.С. Шульгин // АСУ и при-боры автоматики. – №172. – 2015. – С. 12-21.

Баранник В.В. Эффективное кодирование слотов р-кадров в пространстве структурно-локальных ограничений для повышения безопасно-сти динамических видеоресурсов/ В.В. Баранник, С.С. Шульгин // АСУ и приборы автоматики. – №173. – 2015. – С. 32-39.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory