Багатоканальна квантова система волоконно-оптичного безпечного зв'язку

Олег Константинович Барановский, Иван Романович Гулаков, Евгений Викторович Василиу, Андрей Олегович Зеневич, Игорь Валерьевич Лимарь

Анотація


Розроблено спосіб і схему багатоканальної квантової системи безпечного зв'язку для передачі конфіденційної інформації по оптичному волокну. Розглянута схема поєднує у собі квантовий розподіл ключів і квантову безпечну передачу даних. Такий підхід не дає можливості агентові, що підслуховує, розшифрувати ту частину інформації, яку він може одержати до свого виявлення. Запропонована схема забезпечує більш високий рівень захисту переданої конфіденційної інформації, чим відомі, які використають традиційні протоколи симетричного шифрування в поєднанні із квантовим розподілом ключів. У ході дослідження встановлено, що для захищеної в такий спосіб передачі по оптичному волокну оптимальним є вибір довжин хвиль 850 і 1625 нм. Визначено, що при використанні в таких системах лавинного фотодіода ФД-115Л можна забезпечити швидкість передачі інформації до 0,8 Мбіт/с в одному каналі. Для збільшення швидкості передачі запропоновано використовувати два й більше канали передачі.

Ключові слова


квантовий розподіл ключів; багатоканальна квантова система безпечного зв'язку; оптичне волокно; виявлення несанкціонованого доступу; лавинний фотодіод

Посилання


Gisin N. Quantum cryptography / N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, H. Zbinden // Review of Modern Physics. – 2002. – V. 74, issue 1. – P. 145–195.

© Baranovsky O., Gulakov І., Vasiliu Ye., Zenevich A., Limar І. Multichannel quantum system of fiberoptics secure communication // Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2016, vol. 22, issue 2, p. 156-162.

Килин С.Я. Квантовая криптография: идеи и практика / Килин С.Я., Хорошко Д.Б., Низовцев А.П. – Минск: ИД «Белорусская наука». – 2008. – 392 с.

Korchenko O. Quantum Secure Telecommunication Systems / Korchenko O., Vorobiyenko P., Lutskiy M., Vasiliu Ye., Gnatyuk S. // Telecom-munications Networks – Current Status and Future Trends (Ed. by J.H. Ortiz). – InTech, 2012. – P. 211–236.

Dixon A. R. High Speed and Adaptable Error Correction for Megabit/s Rate Quantum Key Distribution / A.R. Dixon, H. Sato. – Nature Publishing Group, November 2, 2014. – P. 23–24.

Lo H.K. Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution / H.K. Lo, M. Curty, B. Qi. – Phys. Rev. Lett. – 2012. – V. 108. – 130503.

Барановский О.К. Обнаружение несанкционированного доступа при передаче информации по оптическому волокну / О.К. Барановский, А.О. Зеневич, А.Г. Косари, Е.В. Василиу // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2015. – № 2. – С. 212-216.

QPN Security Gateway (QPN–8505) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.magiqtech.com/Products_files/8505_Data_Sheet.pdf .

Centauris Link Encryption // [Электронный ресурс] http://www.idquantique.com/quantum-safe-crypto/network-encryption/centauris-ethernet-encryption/.

Bennett C.H. Quantum cryptography using any two nonorthogonal states / C.H. Bennett // Physical Review Letters. – 1992. – V. 68, issue 21. – P. 3121–3124.

Манько А. Защита информации на волоконно-оптических линиях связи от несанкционированного доступа / А. Манько, В. Каток, М. Задорожний // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення си-стеми захисту інформації в Україні. - 2001. - №2.- С. 249-255.

Гулаков И.Р. Использование одноквантовой регистрации для систем передачи конфиденциальной информации по волоконно-оптическим линиям связи / И.Р. Гулаков, А.О. Зеневич, А.М. Тимофеев, А.Г. Косари // Доклады БГУИР. – 2014. – №7(85). – С. 38-43.

Гулаков И.Р. Метод счета фотонов в оптико-физических измерениях / И.Р. Гулаков, С.В. Холондырев. – Минск: Университетское, 1989. – 256 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory