Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації

Володими Петрович Харченко, Олександр Григорович Корченко, Сергій Олександрович Гнатюк

Анотація


Проблема кібертероризму носить глобальний характер і досить гостро постає у сучасному інформаційному суспільстві. Провідні держави світу все більше уваги приділяють кіберзахисту власних критичних інфраструктур. У галузі цивільної авіації рівень критичності значно підсилюється підвищеним ступенем комунікації та взаємодії між наземними системами і повітряними суднами, а впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з одного боку підвищує ефективність діяльності цивільної авіації, а з іншого – породжує цілу низку нових уразливостей та потенційних загроз. Існуючі розробки не в повній мірі враховують сучасні вимоги, задекларовані в керівних документах щодо безпеки авіації, та специфіку діяльності цивільної авіації. Виходячи з цього, на базі керівних документів щодо безпеки міжнародної цивільної авіації, запропонована базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки авіаційної галузі. Крім того, формалізовано вітчизняні вимоги щодо забезпечення кібербезпеки цивільної авіації, що до-зволить сформувати відповідну державну авіаційну систему кібербезпеки України. У подальших роботах планується розробка ефективних методів та засобів щодо забезпечення сформованих у цій роботі вимог.

Ключові слова


кібербезпека; цивільна авіація; критична інформаційна авіаційна система; кіберзагрози; формування вимог; керівний документ; базова модель; ІКАО; ЄКЦА

Посилання


Гнатюк С.О. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи / С.О. Гнатюк // Безпека інформації. – Том 19, № 2. – 2013. – С. 118-129.

Харченко В.П. Кибертерроризм на авиационном транспорте / В.П. Харченко, О.Г. Корченко, Ю.Б. Чеботаренко, Є.В. Паціра, С.О. Гнатюк // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. : Вип. 4 (28). – К. : НАУ, 2009. – С. 131-140.

Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов

незаконного вмешательства». – Изд. 9. – 2011. – 60 с.

Doc 30 «Политика ЕКГА в сфере авиационной безопасности» (Restricted). – Изд. 13. – 2010. – 138 с.

Гнатюк С.О. Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи / С.О. Гнатюк, Д.В. Васильєв // Безпека інформації. – Том 22, № 1. – 2016. – С. 51-57.

Doc 8973 ICAO «Руководство по авиационной безопасности» (Restricted). – Изд. 8. – 2011. – 748 с.

Лахно В. Підвищення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту / В. Лахно // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 44-50.

Лахно В. Інформаційна безпека інтелектуальних транспортних систем / В. Лахно // Захист інформації. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 298-305.

Petrov O., Korchenko O., Lakhno V. Method and model of intellectual threats detection for information and communication transport environment

// Ukrainian Scientific Journal of Information Security. – 2015. – Vol. 21, Issue 1. – P. 26-34.

Лахно В.А. Обеспечение защищенности

автоматизированных информационных систем транспортных предприятий при интенсификации перевозок: Монография / В.А. Лахно, А.С. Петров. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2010. – 280 с.

Вильский Г. Кластерно-вероятностная методология исследования информационной безопасности движения морских судов / Г. Вильский

// Безпека інформації. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 92-96.

Вільський Г. Удосконалення інформаційної безпеки субстандартного судноплавства / Г. Вільський, А. Бень // Безпека інформації. – 2015. –

Т. 21, № 3. – С. 309-313.

Модели для аналитической информационной системы поддержки принятия решений в АСУ ПВО / Р.Н. Акиншин, В.П. Антонов, С.И. Анохин // Известия Тульского государственного университета. Серия: Проблемы специального машиностроения. – 2005. – С. 85-87.

Автоматизированная обработка сигналов в реальном масштабе времени в автоматизированной системе УВД / Р.Н. Акиншин, Р.П. Быстров // Известия Тульского ГУ. Серия: Радиотехника и ра-диооптика. –2006. – Т. 8, № 1. – С. 71-74.

Міщенко А.В. Питання інформаційної безпеки в аспекті підвищення цільової ефективності авіатранспортного комплексу / А.В. Міщенко // Вісник Чернігівського держ. технолог. університету. Серія : Технічні науки. – 2015. – № 1. – С. 47-51.

Міщенко А.В. Ресурсна оптимізація циклічних процесів лінійного типу функціонування авіатранспортного комплексу / А.В. Міщенко // Наукоємні технології. – 2014. – № 2. – С. 116-118.

Стасюк А.И. Базовая модель параметров для построения систем выявления атак / А.И. Стасюк, А.А. Корченко // Захист інформації. – 2012. – № 2 (55). – С. 47-51.

Doc 9985 ICAO «Руководство по безопасности системы организации воздушного движения» (Restricted). – Изд. 1. – 2013. – 174 с.

Проект Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avia.gov.ua/uploads/documents/8774.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory