Методологія комплексного захисту людини та соціальних груп від негативного інформаційно-психологічного впливу

Анатолій Антонович Шиян

Анотація


Інформаційно-психологічна безпека – важлива складова інформаційної безпеки держави, яка визначає захищеність громадян та суспільства від шкідливих інформаційно-психологічних впливів. Остання події у нашій державі та світі загалом вплинули на те, що забезпечення інформаційно-психологічної захищеності людини та соціальної групи визначається серед основних факторів протидії зовнішнім загрозам. У даній статті запропоновано методологію комплексного захисту людини та соціальних груп як суб’єктів інформаційної безпеки від негативного інформаційно-психологічного впливу. Вона застосовується до окремого суб’єкта, до соціальних груп (структурованих та неструктурованих), до суб’єктів, що адаптуються до організованого соціального середовища та до одно- та багаторівневих соціальних мереж.

Ключові слова


методологія; інформаційно-психологічний вплив; захист; суб’єкт; інформаційна безпека

Посилання


Стратегія національної безпеки України. Указ Президента України №287/2015 від 26 травня 2015 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/287/2015

Воєнна доктрина України. Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/555/2015

Стратегія кібербезпеки України. Указ Президента України № 96/2016 від 15 березня 2016 р.

Богуш В.М. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій / В.М. Богуш, О.А. Довидьков, В.Г. Кривуца. – К.: ДУІКТ, 2010. – 454 с.

Ассанж Дж. Неавторизированная автобиграфия / Дж. Ассанж. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 264 с.

Богуш В.М. Інформаційна безпека держави / В.М. Богуш, О.К. Юдін. – К. : «МК-Прес», 2005. – 432 с.

Андреєв В.І. Стратегія управління інформаційною безпекою / В.І. Андреєв, В.Д. Козюра, Л.М. Скачек, В.О. Хорошко. – К. : ДУІКТ, 2007. – 277 с.

Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами / А.А. Шиян. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с.

Шиян А.А. Управління формуванням ефективних економічних інститутів для України / А.А. Шиян, Л.О. Нікіфорова. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 300 с.

Шиян А.А. Методи та технології захисту людини від негативного інформаційно-психологічного впливу / А.А. Шиян // Інформаційна безпека. – 2013. – №3 (11). – С. 98-104.

Яремчук Ю.Є. Метод оптимізації діяльності неструктурованої групи експертів в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій / Ю.Є. Яремчук,

Л.О. Нікіфорова, А.А. Шиян // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т.17, №4. – С. 59-70.

Шиян А.А. Модель та методи захисту структурованої соціальної групи від негативного інформаційно-психологічного впливу / Ю.Є. Яремчук, А.А. Шиян // Захист інформації. – 2014. – Т.16, №4. – С. 311-317.

Яремчук Ю.Є. Метод оптимізації діяльності неструктурованої групи експертів в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій / Ю.Є. Яремчук, Л.О. Нікіфорова, А.А. Шиян // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т.17, №4. – С. 59-70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory