Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак

Ольга Романівна Трач, Соломія Степанівна Федушко

Анотація


Сьогодні веб-спільноти формують значну частину Інтернет простору, що надає можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів та їх взаємодії. Проте часто саме віртуальні спільноти стають об’єктом інформаційних атак. Виявлення небезпечних інформаційних атак у віртуальних спільнотах є актуальним завданням, яке полягає у дослідженні етапів життєвого циклу віртуальних спільнот. У статті запропоноване вирішення актуальної задачі розроблення методів визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак та дослідження життєвих циклів у віртуальних спільнотах. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність функціонуванні віртуальних спільнот та формалізувати напрямки досліджень щодо розроблення нових ефективних комплексних систем захисту віртуальної спільноти проти інформаційних атак, основою яких є опрацювання ознак інформаційної атаки щодо конкретної віртуальної спільноти та її учасників.

Ключові слова


віртуальна спільнота; інформаційна війна; протидія; інформаційна атака; показник стійкості; життєвий цикл веб-спільноти; верифікація

Посилання


Федушко С.С. Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот / С.С. Федушко // Вісник НУ «ЛП»: ІСМ. – № 699. – Львів, 2011. – С. 362-375.

Федушко С. Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот / С. Федушко // Вісник НУ «ЛП»: ІСМ. - Львів, 2011. - № 699. – С. 362-375.

Черняк Л. Порталы и жизненные циклы / «Открытые системы», № 02, 2002. – Режим доступа: www.osp.ru/os/2002/02/181136.

Howard, R. How to: Manage a Sustainable Online Community [E-resource]. – Access: www.mashable.com/ 2010/07/30/sustainable-online-community

Казакова Н.Ф. Управління життєвим циклом програмних засобів / Н. Ф. Казакова // Східно-європейський журнал передових технологій, №3/10 (63). – 2013. – С. 8-12.

Пелещишин А.Комп’ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів Веб-спільнот / Вісник НУ «ЛП»: ІСМ. – Львів, 2010. – №673. – С. 349-364.

Пелещишин А. Методи відстеження появи небажаного інформаційного наповнення Веб-форуму /А. Пелещишин, Р. Кравець, Ю. Сєров, С.С. Федушко // Вісник НУ «ЛП», 2010. – № 689. – С. 303-312.

Пелещишин А. Розроблення алгоритму реєстрації та валідації персональних даних учасників Веб-спільноти / А. Пелещишин, Ю. Сєров, С. Федушко //Вісник НУ «ЛП», 2010. – №686. – С. 238-244.

Пелещишин А. Методи реєстрації та валідації персональних даних учасників Веб-спільноти /А. Пелещишин, Ю. Сєров, С. Федушко //MegaLing'2010: [Компакт-диск]. – Сімф., 2010.

Пелещишин А.М. Методи верифікації персональних даних на основі гендерного аналізу мови користувачів Веб-спільнот /А.М. Пелещишин, С.С. Федушко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №3/4(45), 2010. – С. 37-39.

Федушко С. Особливості визначення та опису соціально-демографічних характеристик в

соціальних комунікаціях/ С. Федушко //Вісник НУ «ЛП»: КНІТ. – 2011. – №694. – С.75-85.

Fedushko S. Validation of the user accounts personal data of online academic community / S. Fedushko, Yu. Syerov, R. Korzh // TCSET’2016. – Lviv-Slavske. – P. 863-866.

Федушко С. Верифікація соціально-демографічних характеристик веб-учасника / С. Федушко // Конкурентна розвідка і управління знаннями. – Харків, 2015. – Том 9. – C.52-53.

Пелещишин А. Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти / А. Пелещишин, О. Трач // Управління розвитком складних систем. – К., 2014. – С. 133-137.

Пелещишин А. Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ / А. Пелещишин, О. Трач // Вісник НУ «ЛП»: Інформатизація ВНЗ, № 831. – Львів, 2015. – С. 76-84.

Fedushko S. S. Disclosure of Web-members Personal Information in Internet / S.S. Fedushko // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. – Львів, 2010. – С. 163-165.

Fedushko S. Algorithm of the cyber criminals identification / S. Fedushko, N. Bardyn // GJEDT. – Vol. 2. – No. 4. – 2013. – P. 56-62.

Федушко С.С. Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: спец. 10.02.21 / Федушко С.С.; НУ “ЛП”. – Л., 2015. – 20 с.

Федушко С. Програмний комплекс верифікації персональних даних веб-учасника / С. Федушко, Ю. Сєров // Міжнар. наук. конф. ІКС-2015, Львів-Славське. – 2015.– С.58-59.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory