Підвищення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту

Валерій Анатолійович Лахно

Анотація


Інформаційно-комунікаційне середовище транспорту (ІКСТ) орієнтоване на взаємодію з іншими секторами економіки для скорочення затримок при транспортуванні вантажів, обробці морських і річкових суден, контейнерів, залізничних вагонів і вантажів на прикордонних переходах на основі використання систем електронних накладних, системи «клієнт-банк», e-business, взаємодії із клієнтурою й партнерами тощо. Критичність виходу з ладу систем такого рівня складності вимагає нових досліджень питань забезпечення інформаційної безпеки (ІБ) ІКСТ з акцентом на доступність та стійкість систем, а також цілісності інформації, яка зберігається та опрацьовується в інформаційних системах (ІС) та автоматизованих системах керування (АСК) галузі. Стаття містить результати досліджень, які спрямовані на подальший розвиток методів та моделей розпізнавання загроз ІКСТ та удосконалення ІБ в умовах формування єдиного інформаційно-комунікаційного середовища, впровадження нових та модернізації існуючих ІС на транспорті, і збільшення кількості дестабілізуючих впливів на доступність, схоронність і цілісність інформації. Запропоновано метод розпізнавання загроз на основі дискретних процедур з використанням апарату логічних функцій та нечітких множин, що дозволяє підвищити ефективність розпізнавання, створювати ефективні аналітичні, схемотехнічні та програмні рішення для систем захисту інформаційних ресурсів ІКСТ.

Ключові слова


інформаційно-комунікаційне середовище транспорту; захист інформації; інформаційна безпека; розпізнавання загроз; дискретні процедури

Посилання


The role of IT in logistics / David J. Closs, Jim Davidson, Richard L. Dawe et al // The Official Magazine of the Logistics Institute. — 2007. —V. 27. —№ 6.

Transportation & Logistics 2030. Volume 4: Securing the supply. — P. 254-286.

Korchenko O. Modern quantum technologies of information security against cyber‐terrorist attacks. / O. Korchenko, Y. Vasiliu, S. Gnatyuk // Aviation. — 2010. — Vol. 14, No 2. — p. 58-69.

Talk at DEFCON 18, 2010 — James Arlen —SCADA and ICS (Online): http://youtu.be/AoOuHXnlfbc.

Recommendations for the Improvement of Security in Public Transport Public Summary Only Reference SCR-WP11-D-UIP-041-PS (Online): http://www.secur- ed.eu/?p=1963.

Modern Transport Telematics / Ed. Jerzy Mikulski //11th International Conference on Transport Systems Tlematics, TST 2011. Katowice-Ustron, Poland, October 19-22, 2011. — 418 p.

Copper Theft Threatens U.S. Critical Infrastructure, FBI Reports and Publications, September 14, 2008 (Online): — http://www.fbi.gov/news/stories/ 2008/december/copper-theft-intelreport-unclass.

Корниенко А.А. Средства защиты информации на железнодорожном транспорте. / А.А. Корниенко, М.А. Еремеев, С.Е. Ададуров. — М.: Маршрут, 2006. — 256 с.

Вильский Г.Б. Информационная безопасность судовождения: монография / Г.Б. Вильский; Одес. нац. мор. акад. — Одесса, 2014. — 334 c.

Lahno V. Protection of information in critical application data processing systems. / V. Lahno // MEST Journal. — Belgrade. — 2014. — Vol. 2, No 2. — P. 102-112.

MITRE Research Program. [Электронный ресурс]: Режим доступу: http://www.mitre.org.

Alcaraz C. Critical Control System Protection in the 21st Century / C. Alcaraz, S. Zeadally // Computer. — 2013. — Vol. 46. — P. 74–83. doi:10.1109/MC.2013.69


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory