Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави

Валерій Богданович Дудикевич, Іван Романович Опірський

Анотація


У даній статті досліджено та визначено джерела помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави. Доведено, що одним з джерел помилок контрольованих параметрів є похибки зміни значень проміжку реалізації, що спостерігається, випадкового процесу змін стану контрольованої в часі мережі. Це джерело помилок можна визначати в тому випадку, якщо знайдено вирішення задачі прогнозу в цілому. Якщо припустити, що відрізок реалізації відомий цілком точно і екстраполяція його проведена без помилок, то єдиним джерелом похибки залишається методика вирішення рівняння. Джерела похибок, що виникають на першому етапі (на етапі екстраполяції), в свою чергу можна розбити на дві групи. Перша пов’язана з деяким значенням функціоналу, тобто з недосконалістю використаної моделі об’єкта, неповнотою або неточністю кількісних характеристик, що описують об’єктивно існуючі залежності в досліджуваному процесі. Друга група похибок, виникає на етапі екстраполяції, і має місце навіть в тих випадках, коли екстраполяційний функціонал відомий цілком точно, а вихідний відрізок реалізації спостерігається без помилок. Причиною цих похибок є сам стохастичний характер задачі, що вирішується. Проведений аналіз дозволив виділити основні можливі проблеми, які потрібно вирішити для забезпечення високої достовірності прогнозу, що в свою чергу може бути використано для підвищення ефективності прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави.

Ключові слова


несанкціонований доступ; інформаційні мережі держави; прогнозування; джерела похибок; помилка; час життя; випадковий процес; екстраполяція

Посилання


Опірський І.Р. Прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних системах держави з використанням перетворення Карунена-Лоєва / І.Р. Опірський // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Том 5, №3. – 2015. – С. 234-249.

Путінцев Н.Д. Апаратний контроль цифрових обчислювальних машин / Н.Д. Путінцев // М.: Сов. Радио, 1966. – 236 с.

Смирнов Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики / Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. – М.: Наука, 1968. – 576 с.

Тартановский А.Г. Адаптивные алгоритмы последовательной проверки гипотез и оценивания параметров / А.Г. Тартановский // Тр. МФТИ : Радиотехника и электроника, 1979. – С. 29-31.

Мельников В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах / В.В. Мельников // М: Финансы и статистики, 2003. – 368 с.

Браїловський М.М. Технічний захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності / М.М. Браїловський, С.М. Головань , В.В. Домарєв // К: Вид. ДУІКТ, 2007. – 178 с.

Девянин П.Н. Теоретические основы компьютерной безопастности / П.Н. Девянин, О.О. Махальський, Д.І. Правиков, А.Ю. Щербаков // М. : Радио и связь, 2000. – 193 с.

Gutknecht W., Die Sicherheit einer Nachricht als Funktion der Bandbreiten und der Stцrungen in Nachrichtenkanдlen und den Analogrechnern zur Nachrichtenentzerrung. Staatsexamensarbeit–Arb.,Univ. Marburg(Lahn). –1983. – 308 z.

Kran B.M. Beitrag zur Theoric der Optimierung gestцrter linearer Unertragungskanдle unter Berrыcksichtigung der optimalen Information-sыbertradung. Diss. TH Karl-Marx-Stadt, 1987. – 204 z.

Lцhn K., Weinerth H., Wolter H., Zur Frage der Fehlerfortpflozung und Sicherheil bei der

Ubermittlung von elektronischen analogrechnern zur Rыckrechnung, AEы, 15,1981. – 455-466 z.

Опірський І.Р. Технології попередження та прогнозування НСД на основі математичного апарату Баєсовських не усічених процесів прийняття рішень / І.Р. Опірський // Інформаційна безпека. – №3(15). –2014. – С. 52-60.

Опірський І.Р. Оптимізація послідовних процесів прийняття рішень при умовно екстремальній постановці задачі / І.Р. Опірський // Інформаційна безпека. – №4 (16). – 2014. – С. 120-127.

Опірський І.Р. Особливості процедури прогнозування несанкціонованого доступу / І.Р. Опірський // Захист інформації, спецвипуск, 2014. – С. 74-80.

Опірський І.Р. Проблематика основного постулату прогнозування НСД/ І.Р. Опірський // ДНДІ МВС України: Сучасна спеціальна техніка. – №2(41). – 2015. – С. 3-9.

Кудрицкий В.Д. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры / Кудрицкий В.Д., Синица М.А., Чинаев П.И //М: Сов.радио, 1977. – 256 с.

Ивахненко А.Г. Предсказание случайных процессов / А.Г. Ивахненко , В.Г. Лапа //К: Наукова думка. –1969. – 288 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory