АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЗРУЧНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЯКІСТЮ У ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ СЕРІЇ SQuaRE

Інна Володимирівна Гученко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язків між поняттями «зручність використання» та «якість у використанні». Спираючись на серію стандартів SQuaRE,проаналізовано моделі якості, зокрема, зручність використання розглянуто у двох моделях: безпосередньо – у моделі якості програмного продукту (product quality model); опосередковано – у моделі якості у використанні (quality in use model). Побудовано онтологію моделей якості програмного продукту. Зроблено висновок, що зручність використання є підмножиною якості у використанні. При аналізі зв’язків між зручністю використання та якістю у використанні побудовано відповідні моделі вимірювання з урахуванням мір, запропонованих у робочих версіях стандартів ISO/IEC 25022 та ISO/IEC 25023. Підкреслено необхідність уточнення переліку мір зручності використання, які найбільш тісно пов’язані з такими підхарактеристиками якості у використанні як економічність, ефективність та задоволеність. Запропоновано застосувати розроблену автором ієрархічну структуру зручності використання програмних продуктів.

Ключові слова


Якість програмного продукту; моделі якості; зручність використання; якість у використанні; онтологія; стандарти SQuaRE

Посилання


Information Technology, Software Product Evaluation, Quality Characteristics and Guidelines for their Use: ISO/IEC 9126. – Geneva: International Organization for Standardization /International Electrotechnical Commission, 1991.

Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals (VDTs), Part 11: Guidance on Usability: ISO 9241–11. – Geneva: International Organization for Standardization, 1998. – 22p.

Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and software quality models: ISO/IEC 25010: 2011. – Geneva: International Organization for Standardization /International Electrotechnical Commission, 2011. – 34p.

IDEF5 Method Report / [Benjamin P.C., Menzel C.P., Mayer R.J et al.] – Taxas: Knowledge Based Systems, 1994. – 187 p.

Гученко І.В. Метод і засіб управління зручністю використання програмних продуктів: дис. ... кандидата технічних наук: 01.05.03 / Гученко Інна Володимирівна. – К., 2012. – 124 с.

Padda Harkirat K. QUIM: A Model for Usability/Quality in use Measurement / Harkirat K. Padda. – Colne: Lambert Academic Publishing, 2010. – 124 p.

Bertoa M.F. Measuring the usability of software components / M. F. Bertoa, J. M. Troya, A. Vallecillo // Journal of Systems and Software. – 2006. – № 79(3). – P. 427 – 439.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.