МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ТА ТЕЗАУРУСІВ ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ

Юлія Віталіївна Рогушина, Анатолій Ясонович Гладун

Анотація


Сьогодні виникає потреба в засобах та методах створення тезаурусів та онтологій – інтероперабельних моделей подання знань предметної області, що використовуються розподіленими Web-застосуваннями. Щоб коректно визначити відношення між різними термінами тезаурусу, пропонується використовувати елементи онтологічного аналізу та основи мереологічного підходу. Крім того, в роботі пропонуються застосовні правила створення визначень термінів тезаурусу, які дозволяють формувати більш якісні знання про предметну область. Розглянуто використання такого тезаурусу для семантичного пошуку.

Ключові слова


Програмне забезпечення; онтологія; тезаурус; семантичний пошук

Посилання


Gruber T. R. A translation approach to portable ontology specifications // Knowledge Acquisition, 1993. – V. 5. – P. 199 – 220.

Клещев А. С., Артемьева И.Л. Отношения между онтологиями предметных областей. Ч. 1. Онтологии, представляющие одну и ту же концептуализацию. Упрощение онтологии // Информационный анализ. – Вып.1. – С. 2. – 2002. – С. 4 – 9.

Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – Спб.: Питер. – 2001. – 382 с.

Cimiano P. Ontology Learning and Population from Text: Algorithms, Evaluation and Applications. Ontology Learning and Population from Text: Algorithms, Evaluation and Applications. – Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, USA, 2006. – 347 p.

Euzenat J., Shvaiko P. Ontology matching. – Berlin: Springer-Verlag Heidelberg, 2007. – 332 p.

Смирнова Е.Д., Таванец П.В. Семантика в логике // Логическая семантика и модальная логика. – М.: Наука, 1967. – С. 3 – 53.

Gómez-Pérez A., Moreno A., Pazos J., Sierra-Alonso A.. Knowledge Maps: An essential technique for conceptualisation // Data & Knowledge Engineering. – 2000. – V. 33(2). – P. 169 – 190.

Непейвода Н.Н. Мереология. – http://www.logic.ru/Russian/events/ifrasnnn.pdf.

Лесьневский С. Об основаниях математики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/logic/lesnewxi.html.

Нариньяни А.С. Кентавр по имени ТЕОН: Тезаурус + Онтология [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.artint.ru/articles/narin/teon.html.

Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. Основи методології формування тезаурусів з використанням онтологічного та мереологічного аналізу // Искусственный интеллект. – 2008. – №5. – С. 112 – 124.

IDEF5 – Ontology Description Capture Method [Electronic resource] – Access mode: http://www.idef.com/IDEF5.html.

OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. W3C. 2009 [Electronic resource] – Access mode: http://www.w3.org/TR/owl2-overview.

Золин Е. Дескрипционная логика [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lpcs.math.msu.su/~zolin/dl/.

Тузовский А.Ф. Работа с онтологической моделью организации на основе дескриптивной логики // Известия Томского политехнического университета. – Т. 309. – № 7. – 2006 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.duskyrobin.com/tpu/2006-070030.pdf.

Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Літературний твір наукового характеру "Модель мультиагентної інформаційно-пошукової системи "МАІПС"("Модель МАІПС") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №32068.

Гришанова І.Ю., Рогушина Ю.В. Комп`ютерна програма "Мультиагентна інформаційно-пошукова система "МАІПС"("МАІПС") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № №32015.

Рогушина Ю.В. Семантический поиск как составляющая управления знаниями в Semantic Web // Материалы международной научно-технической конференции OSTIS-2012. – Минск: БГУИР, 2012. – С. 239 – 244.

Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Индуктивное извлечение знаний об информационных потребностях пользователей на основе онтологической модели предметной области поиска // Міжнародний семінар з індуктивного моделювання МСІМ-2005. Збірник праць. – К.: Міжнародн.наук.-навч. центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 2005. – С. 263 – 269.

Рогушина Ю.В., Гришанова І.Ю. Индуктивное извлечение знаний об информационных потребностях пользователей на основе онтологической модели предметной области поиска // Міжнародний семінар з індуктивного моделювання МСІМ-2005. Збірник праць. – К.: Міжнародн.наук.-навч.центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 2005. – С. 263 –269.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.