Географічні аспекти туристичного маркетингу регіону

Іван Миколайович Дудник, Оксана Анатоліївна Борисюк

Анотація


В статті розкрито змістовні поняття регіонального туристичного маркетингу в світлі методології географічної науки, їх взаємозв’язок з відповідними географічними поняттями та обґрунтовано напрями участі
географії в поглибленні теоретико-методологічних та методичних засад регіонального туристичного маркетингу

Ключові слова


регіональний маркетинг; туристичний регіон; туристичний імідж; туристична привабливість; туристична конкурентоспроможність; туристичний клімат регіону

Посилання


Арженовский И.В. Маркетинг регионов /И. Арженовський.– М.: Юнити-Дана, 2011:[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ww.marketing.spb.ru.

Бредюк К.Н. Геомаркетинг: география в маркетинге /К. Н.Бредюк //ArcReview, – 2009, 4 (51): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dataplus.ru

Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий: учеб. пособие / Е. А. Джанджугазова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.

Дудник І. М., Логвин М. М., Шуканов П. В. Суспільно-географічні аспекти фахової освіти маркетологів // Матеріали наук.-метод.конфер. / І. М.Дудник. –Полтава: ПКІ, 2000. – С. 79–82.

Дудник І. М. Принципи регіоналізму в підготовці фахівців з туризму. – Тенденції, проблеми та перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект //Матеріали Всеукраїнської наук. конф.– Київ, НАУ, 2010. –С.276–281

Кифяк О. В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму / О.В.Кифяк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – Вип.2. – С.208–216.:[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Кравчук Г. В. Регіональний маркетинг в системі управління економічними процесами: монографія / Г.В.Кравчук. – К.: Нац. авіаційний університет, 2006. – 258 с.

Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти / В. Щелкунов, В. Бондаренко, Ю. Каракай, В. Грамотєєв, В. Матвєєв. – Київ: Наук.думка, 2005. – 176 с.

Менеджмент туризму: Підручник. / Кіптенко В. К. – К., 2010. – 502 с.

Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території / О. В. Музиченко-Козловська: Автореф. дис. канд. економ. н. – Л., 2007. – 20 с.

Сірко О. І. Регіональний маркетинг як необхідний фактор у процесі реформування і стратегічного розвитку туристичного регіону /О. І.Сірко // Наук.вісник Ужгородського університету. Серія:Економіка. Вип.31,– 2010 – С.74–78.

Фінагіна О. В., Гуренко А. В. Методологічні основи розвитку регіонального маркетингу / О. В.Фінагіна. – Економічний простір.: Зб. наук. праць ПДБА. – 2008, – № 15. – С. 61–70.

Черчик Л. М. Маркетинг рекреаційних територій: теорія, методологія, практика / Л.М.Черчик. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 136 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-351X (Online), ISSN 2309-3498 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована