Оцінка точності результатів льотних випробувань на основі апроксимації кореляційної функції

A. A. Zelenkov, A. A. Bunchuk, A. P. Golik

Анотація


Розглянуто розв’язання задачі, в результаті чого отримано оцінки статистичних характеристик після оброблення результатів льотних випробувань методом подвійного усереднення, як в часі, так і за ансамблем реалізацій. Здійснено апроксимацію експериментальної кривої кореляційної функції аналітичним виразом і методом найменших квадратів визначено параметри апроксимації. На підставі отриманих параметрів апроксимації визначено оцінки дисперсії статистичних характеристик, які використовуються в подальшому для оцінки ймовірності знаходження траєкторних параметрів у межах, дозволеної області.


Ключові слова


Оцінка точності; кореляційна функція; ймовірнісні точнісні характеристики; подвійне усереднення; адаптивна дискретизація; методика обробки даних; бортова система керування

Посилання


A. A. Zelenkov and V. M.Sineglazov, On-board automatic control systems. Accuracy estimation of flight test results. Kyiv: NAU, 2009, 264 p. (in Russian).

G.Y.Mirskiy, Apparatus definition of random process characteristics. Moscow: Energiya, 1972, 456 p. (in Russian).

S. Y.Vilenkin, Ststistical processing random function researches. Moscow: Energiya, 1979, 320 p. (in Russian).

A. A.Sveshnikov, Applied methods of random func-tion theory. Moscow: Nauka, 1968, 464 p. (in Russian).

Y. I.Palagin and A. S.Shaligin, “Researching distri-bution laws of correlation function estimates of sta-tionary processes on experimental data,” Avtome-triya, no. 6, pp. 46–51, 1982. (in Russian).

S. M. Pereviertkin, A. V. Kantor, and N. F. Borodin, On-board telemetric apparatus of space aircrafts, Moscow: Mashinostroenie, 1977, 208 p. (in Russian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.