Vol 2, No 2 (2007)

Table of Contents

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
К.О. Бояринова
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Д.О. Бугайко
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДП «AVON UKRAINE»
Т.О. Дяченко, О.І. Анісімова
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
О.В. Кальніченко, Ю.І. Казарінов
ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
А.И. Косарев, А.В. Пустовая
СТАН ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
О.В. Костюнік
ТНК І НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ : РОЛЬ І МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ
Г.В. Кравчук, О.С. Гаврилко
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ.
М.Г. Луцький, О.М. Сухаренко
ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ СЕРВІСНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ РІВНОВАЖНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ «ЦІНА-ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ»
М.М. Петренко
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА АВІАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.
Ростислав Солопенко
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ПОВ"ЯЗАНИХ З СИСТЕМОЮ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
Ростислав Солопенко, Сергій Солопенко
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ
О.Є. Соколова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ ОБМЕЖЕННЯ ОПОРТУНІЗМУ УПРАВЛІНЦІВ
Ю.В. Суммар
МОЖЛИВІСТЬ СКОРОЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
С.Ф. Худасова, О.І. Туз
ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (ВИЖИВАННЯ, ЗМІНИ, РОЗВИТОК)
Л.Д. Черватюк