Фiзичний механiзм майбутнього роздiлення ядра комети 103Р/Хартлi 2

Л. В. Ксанфомалiтi, К. І. Чурюмов

Анотація


Космiчний апарат Deep Impact (проект EPOXI, NASA) зблизився з ядром комети 103P/Хартлi 2 (103P/Hartley 2)у листопадi 2010 р. i передав знiмки цього невеликого небесного тiла, яке нагадує за своєю формою гантель згладкою шийкою. Оскiльки обертання ядра призводить до виникнення вiд центрових сил, було зроблене припущення, що шийка гантелi виникла пiд їх дiєю i що вiдбувається повiльне, але безперервне подовження шийки,яке повинно завершитися подiлом ядра на два фрагменти. Нами зроблено розрахунки можливої динамiчної еволюцiї ядра комети 103Р/Хартлi 2. Розрахунки показують, що у вузькiй частинi ядра вiдцентровi сили перевершують гравiтацiйнi, внаслiдок чого ядро дiйсно знаходиться в станi, що передує наближенню розривуi подiлу його на двi частини. При вiдсутностi зовнiшнiх збурень обидвi частини небесного тiла розiйдуться на вiдстань менше 1 км. Таким чином, гантелеподiбна форма ядра комети 103Р/Хартлi 2 є передвiсником майбутнього руйнування небесного тiла.

Ключові слова


эволюция ядер комет.

Посилання


Шор В.А. Малые планеты. — М.: Наука, 1973. — С. 283–333.

A’Hearn M.F., Bilton M.G.S., Delamere W.A., et al. Deep Impact: Excavating comet Tempel 1 // Science. — 2005.

– 310. — P. 258–264.

A’Hearn M.F., Combi M.R. Deep impact at comet Tempel 1 // Icarus. — 2007. — 187. — P. 1–3.

Lisse C.M., Fernandez Y.R., Reach W.T., et al. Spitzer Space Telescope Observations of the Nucleus of Comet

P/Hartley 2 // American Astronomical Society, DPS meeting 41. 2009, 20.08. — 121. — P. 968–975.

NASA Press Release November 4, 2010. http://epoxi.umd.edu/7press/news/20101104c.shtml.

Snodgrass C., Meech K., Hainaut O. The nucleus of 103P/Hartley 2, target of the EPOXI mission // Astron.

Astrophys. — 2010. — 516. — P. L9.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855