Узагальненi тригонометричнi функцiї та їх застосування

В. П. Денисюк

Анотація


Розроблено основи теорiї узагальнених тригонометричних функцiй. Наводиться приклад використання цiєї теорiї, який iлюструє ефект розгортання частот, протилежний вiдомому ефекту накладання частот.

Ключові слова


расходящиеся ряды; расходящиеся тригонометрические ряды; обобщенные функции; эффект наложения частот

Посилання


Харди Г. Расходящиеся ряды. — М.: Изд. иностр. лит., 1951. — 504 с.

Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: Физматгиз, 1968. — 496 с.

Денисюк В.П. Метод k(r, ) множникiв пiдсумовування рядiв Фур’є // Науковi вiстi НТУУ “КПI”. — 2015. — № 4. — С. 34–40.

Денисюк В.П. Фундаментальнi функцiї та тригонометричнi сплайни. — К.: ЗАТ «ВIПОЛ», 2015. — 296 с.

Хургин Я.И., Яковлев В.П. Финитные функции в физике и технике. — М.: Наука, 1971. — 408 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855