Вісник Астрономічної школи

У журналі друкуються оглядові та оригінальні статті з астрономії, астрофізики, космічної геодезії, дистанційних аерокосмічних досліджень, геоінформатики, а також з історії та методики викладання астрономії і геодезії. Журнал є фаховим згідно постанов президії ВАК України від 14.11.2001 р. №2-05/9 та 23.02.2011 р. №1-05/2.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник Астрономічної школи

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

В.Шмаров, д.т.н., директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

О.Коноваленко, д.ф.-м.н., академік НАН України, Радіоастрономічний Інститут НАН України

О.Марченко, д.ф.-м.н., Національний університет "Львівська політехніка"

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

О.Железняк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

С.Андрiєвський, д.ф.-м.н., Одеський нацiональний унiверситет

A.Відьмаченко, д.ф.-м.н., ГАО НАН України

Р.Гершберг, д.ф.-м.н., Кримська AO

А.Гулiєв, д.ф.-м.н., Шемахiнська астрофiзична обсерваторiя (Азербайджан)

В.Гусинiн, д.ф.-м.н., Iнститут теоретичної фiзики НАН України

B.Денисюк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет

П.Зазуляк, д.ф.-м.н., Національний університет "Львівська політехніка"

В.Захожай, д.ф.-м.н., Харківський національний університет

В.Івченко, д.ф.-м.н., Київський національний університет

М.Кисельов, д.ф.-м.н., Нацiональний авiацiйний унiверситет

В.Кислюк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет

О.Кривов, д.ф.-м.н., Йєнський унiверситет (Нiмеччина)

В.Мельник, д.ф.-м.н., Радiоастрономiчний Iнститут НАН України

М.Мiщенко, д.ф.-м.н., Ґоддардiвський iнститут космiчних дослiджень (США)

С.Мостовий, д.ф.-м.н., Нацiональний авiацiйний унiверситет

В.Орлов, д.ф.-м.н., С.-Петербурзький державний університет

В.Харченко, д.т.н., Національний авіаційний університет

А.Чернін, д.ф.-м.н., Московський державний університет

К.Чурюмов, д.ф.-м.н., член-кор. НАН України, Київський національний університет

 

Технічний секретар  журналу – А.ТерещенкоЛіцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855