Kharchenko, Volodymyr, Oleksandr Luppo, Wang Bo, Gennadiy Argunov, Denys Vasyliev, and Karyna Raksha. 2015. “ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT”. Proceedings of National Aviation University 63 (2):7-11. https://doi.org/10.18372/2306-1472.63.8826.