Zhiv, Alexander S., Valery M. Pershakov, and Bilyk Alena О. 2008. “INVESTIGATION OF PRECAUST PRESTRESSED SHELL”. Proceedings of National Aviation University 35 (2):99-102. https://doi.org/10.18372/2306-1472.35.1576.