Zhiv, A. S., Pershakov, V. M., & Bilyk A. О. (2008). INVESTIGATION OF PRECAUST PRESTRESSED SHELL. Proceedings of National Aviation University, 35(2), 99–102. https://doi.org/10.18372/2306-1472.35.1576