MODELLING THE RIGID AIRFIELD STRUCTURE OPERATION WITH A REINFORCEMENT LAYER OF MODIFIED CONCRETE

Authors

  • Kateryna Krayushkina National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.86.15442

Keywords:

airfield, concrete, fiber, physico-mechanical properties

Abstract

The purpose of this article is to present the results of the study of the operational suitability of the existing induced airfield coating by experimental and theoretical methods. Based on the analysis of the results of the research, it was determined that the material that provides performance characteristics, namely: crack resistance, tensile strength, impact strength, abrasion resistance - is a modified concrete, i.e. concrete with additives that have a positive effect on the structure and operational properties. This paper presents the results of studies of the reinforcement layer made of concrete with the introduction of the most common modifiers of polymeric substance (polymer-cement RCC - Polymer Cement Concrete) and basalt chopped fiber - fiber (basalt fiber concrete FRC - Fiber Reinforced Basalt concrete).

Author Biography

Kateryna Krayushkina, National Aviation University

Doctor of technologycal science, Docent. Department of design interiors, National Aviation University. Education: Ukrainian Transport University (1998). Research area: roads and airfields construction

References

Bernard, E.S.(2009). Influence of Test Machine Control Method on Flexural Performance of Fiber Reinforced Concrete Beams// Journal of ASTM International, Vol. 6. No. 9 https://doi.org/10.1520/JAI102327

Rasheed, M.H., Agha, A.Z. (2012). Analysis of Fibrous Reinforced Concrete Beams// Engineering and Technical Journal, №30 (6)., p. 974-987.

Posobiye po proyektirovaniyu grazhdanskikh aerodromov (for SNiP 2.05.08-85 "Аirfields"). - P.4: Airfields cover/ MGA, GPIiNIIGA Аeroproect., 238 p. (in Russian)

Vinogradov А.P. (1994). Nadezhnost' i sertifikatsiya prochnosti tsementobetonnykh pokrytiy aerodromov [Reliability and certification of strength of cement concrete pavements of airfields], 125 p. (in Russian)

Tsychanovskii V.K., Talach S.M., Trushkivska N.L. (2009). Rozrakhunok na mítsníst' ayerodromnikh pokrittív víd vplivu velikofyuzelyazhnogo povítryanogo sudna [Calculation of the strength of aerodrome coatings from the effects of large-body aircraft], Visnik NAU, №3., p.133-140. (in Ukrainian)

Коzlov G.N., Vinogradov А.P. (1997). Sovremennyye metody remonta i profilakticheskoy zashchity iskusstvennykh pokrytiy i avtomobil'nykh dorog [Modern methods of repair and preventive protection of artificial surfaces of airfields and highways], М, 21p. (in Russian)

Rekomendatsii po prodleniyu sroka sluzhby iskusstvennykh pokrytiy zhestkogo tipa ekspluatiruyemykh aerodromov [Recommendations for extending the service life of hard-type artificial pavements in operated aerodromes] (1997), М., Аssoсiation «Аirport» GA, 23p. (in Russian)

Тrigoni V.E., Leschitskaya T.P., (1998). Povysheniye dolgovechnosti asfal'tobetonnykh sloyev usileniya pri rekonstruktsii aerodromov [Increasing the durability of asphalt concrete reinforcement layers during the reconstruction of airfields], М., 44 p. (in Russian).

Published

15-04-2021

How to Cite

Krayushkina, K. (2021). MODELLING THE RIGID AIRFIELD STRUCTURE OPERATION WITH A REINFORCEMENT LAYER OF MODIFIED CONCRETE. Proceedings of National Aviation University, 86(1), 35–40. https://doi.org/10.18372/2306-1472.86.15442

Issue

Section

AIRPORTS AND THEIR INFRASTRUCTURE