Reliability growth structural components gas-turbine engine to casehardening

Authors

  • М.С. Кулик National Aviation University
  • Б.А. Ляшенко National Aviation University
  • В.І. Мірненко National Academy of Defense of Ukraine
  • О.А. Тамаргазін National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.43.1854

Keywords:

gas-turbine engine, reliability, vacuum-plasma coating

Abstract

In this article we examine the question of reliability raise of compressor blades on the martempering basis of a complex of thermomechanical properties of titanium alloys multipurpose vacuum-plasma (PVD) covers.

Author Biographies

М.С. Кулик, National Aviation University

Б.А. Ляшенко, National Aviation University

В.І. Мірненко, National Academy of Defense of Ukraine

О.А. Тамаргазін, National Aviation University

References

Підвищення ресурсу деталей ГТД із титанових сплавів / В.А. Богуслаев, А.И. Долматов, П.Д. Жеманюк та ін. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Сич», 2000. – 110 с.

Титанові сплави в конструкціях і вироб-ництві авіадвигунів і авіаційно-космічної техніки / Б.А. Колачев, Ю.С. Єлисєєв, А.Г. Братухін, В.Д. Талалаев. – М.: МАИ, 2001. – 411 с.

Пат. 4250 Україна, МКП 7 С23С14/00, З23С14/24, З23С14/26. Установка для вакуум-плазмового напилення / В.І. Мірненко, Б.А. Ляшенко, А.В. Рутковський, Б.Й. Семон; Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. – № 2004032217; Заявл. 25.03.04; Опубл. 17.01.05, Бюл. №1. – 2 с.

Пат. 5174 Україна, МКП 7 С23С14/00. Установка для вакуум-плазмового напилення / В.І. Мірненко, Б.А. Ляшенко, А.В. Рутковський, А.М. Петренко; Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. – № 20040705862; Заявл. 16.07.04; Опубл. 15.02.05, Бюл. №2. – 3 с.

Ляшенко Б. А. Оптимизация и ресурс теплозащитных покритий деталей ГТД / Б.А. Ляшенко, Н.И. Гречанюк // Пр. Міжнар. конф. «Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій». – К.: ИПП НАН України, 2000. – С. 819–824.

Пат. 2489 Україна, МКП 7 G01N3/00. Установка для дослідження зразків матеріалів на термомеханічну втому / Б.А. Ляшенко, О.Г. Трапезон, А.В. Рутковський, В.І. Мірненко, А.В. Бон-дар; Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писа-ренка НАН України. – №2003076427; Заявл. 09.07.03; Опубл. 17.05.04, Бюл. №5. – 3 с.

Мірненко В.І. Вплив вакуум-плазмових пок-риттів на ізотермічну та термоциклічну повзучість титанового сплаву ВТ20 / В.І. Мірненко, А.В. Рутковський, А.М. Петренко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ. – 2004. – №1. – С. 41 45.

Газоабразивна стійкість титанового сплаву ВТ20 з вакуум-плазмовими покриттями / Б.А. Ляшенко, В.І. Мірненко, А.В. Рутковський, А.М. Петренко // Проблеми три-бології. – 2004. – №2. – С. 142–149.

Трапезон А.Г. Циклічна міцність титанових сплавів при нормальних і підвищених температурах в умовах високої частоти нагружения / А.Г. Трапезон, В.І. Мірненко, А.В. Бондар // Вібрації в техніці та технологіях. – 2004. – №5(37). – С.85–88.

Радченко С.Г. Математичне моделювання технологічних процесів у машинобудуванні / С.Г. Радченко. – К.: ЗАТ «Укрспецмонтажпроект», 1998. – 274 с.

How to Cite

Кулик, М., Ляшенко, Б., Мірненко, В., & Тамаргазін, О. (2010). Reliability growth structural components gas-turbine engine to casehardening. Proceedings of National Aviation University, 43(2), 5–9. https://doi.org/10.18372/2306-1472.43.1854

Issue

Section

MODERN AVIATION AND SPACE TEHNOLOGY

Most read articles by the same author(s)