The use of polynomial splines based on B-splines of fifth order in the construction of filters

Authors

  • О.Г. Чолишкіна

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1699

Abstract

 This article is the solution of practical research of the polynomial splines of one and two variable based on the B-splines of fifth order that, on average, are related to the interpolar. These splines allow us to get simple calculating schemes which are convenient for the practical application for subband-filtering scheme, contrast filtering, low-pass filtering, ets.

Author Biography

О.Г. Чолишкіна

Аспірант Національного авіаційного університету.

References

Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Дослідження двовимірного поліноміального сплайна на основі В-сплайнів п’ятого порядку // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2008. – Т. 12. – С. 14–27.

Лигун А.А., Шумейко А.А. Асимптотические методы восстановления кривых. – К.: ІМ НАН України, 1996. – 358 с.

Приставка П.О. Поліноміальні сплайни при обробці даних. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 236 с.

Приставка П.О. Обчислювальні аспекти застосування поліноміальних сплайнів при побудові фільтрів // Актуальні проблеми автоматизації та інформацій-них технологій. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2006. – Т. 10. – С. 3–14.

Приставка П.О. Побудова контрастних фільтрів за використанням поліноміальних сплайнів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2007. – Т. 11. – С. 15–22.

Приставка П.О. Поповнення послідовностей відліків функцій двох змінних на основі поліноміальних сплай-нів // Вісник НАУ. – 2007. – №3–4. – С. 36–39.

Приставка П.О. Поповнення зі згладжуванням полідовностей відліків функцій двох змінних на основі сплайнів // Математичне моделювання. – 2008. –№ 1 (18). – С. 9–12.

Приставка П.О. Лінійні оператори на основі поліноміальних сплайнів у задачі фільтрації тривимірних послідовностей // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2008. –Т. 12. – С. 3–13.

Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Дослідження В-сплайна п’ятого порядку та їх лінійної комбінації // Математичне моделювання. – 2007. – №1 (16). – С. 14–17.

How to Cite

Чолишкіна, О. (2009). The use of polynomial splines based on B-splines of fifth order in the construction of filters. Proceedings of National Aviation University, 38(1), 214–218. https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1699

Issue

Section

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES