Modeling of longitudinal balancing the flying machine in system MatLab

Authors

  • С. В. Жданов 'Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України
  • С. Н. Єгоров Науковий центр Військово-повітряних сил Збройних сил України

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.18.15407

Abstract

It is considered problem of modeling of longitudal balancing the flying machine. Algorithm of decision of supplieded problem is developped. It is brought block diagram of modeling, listings of the main block and results of modeling for plane IL-76T.

Author Biographies

С. В. Жданов, 'Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України

канд. техн. наук

С. Н. Єгоров, Науковий центр Військово-повітряних сил Збройних сил України

канд. техн. наук

References

Тарасенков А. М., Брага В. Г., Тараненко В. Т. Динамика полета и боевого маневрирования летательных аппаратов. -М.: ВВИА имени проф. Н. Е. Жуковского, 1984. - 512 с.

Лазарев Ю.Ф. MatLab 5.x. - К.: “Ирина”, BHV, 2000.-383 с.

Васин И. С., Егоров В. И., Муравьёв Г. Г. Аэродинамика самолёта Ил-76Т. - М.: Транспорт, 1983.- 150 с.

Зєлік Я. І., Личак М. М. Про створення TOOLBOX’S “Цифрові адаптивні системи керування за умов множинно заданої невизначеності” в системі MatLab // Матеріали міжнар. конф. з управління “Автоматика-2001”: В 2 т., 10-14 верес. 2001 р. - Одеса: Одес. держ. політехн. ун-т, 2001. — Т. 1. — С. 97.

How to Cite

Жданов, С. В., & Єгоров, С. Н. (2021). Modeling of longitudinal balancing the flying machine in system MatLab. Proceedings of National Aviation University, 18(3-4), 93–97. https://doi.org/10.18372/2306-1472.18.15407

Issue

Section

MODERN AVIATION AND SPACE TEHNOLOGY