THE EFFECT OF CONCENTRATION OF A LIQUID CRYSTAL ADDITIVE AND ELECTRIC FIELD ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF INDUSTRIAL OIL

Authors

  • Sergey Voronin Ukrainian State University of Railway Transport
  • Ivan Safoniuk Ukrainian State University of Railway Transport
  • Nataliia Anoshkina Ukrainian State University of Railway Transport
  • Alexander Kharkovsky Ukrainian State University of Railway Transport

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.83.14654

Keywords:

viscosity, viscosity index, industrial oil, liquid crystal additive, chilling temperature

Abstract

Objective: The objective of the article is research into the effect of liquid crystal additive concentration and electric field on the viscosity of industrial oil, and study into influence of concentration on low-temperature properties of oil. Methods: The research and calculations were made by the methods presented in State Standards DSTU GOST 33-2003, GOST 25371-201 and GOST 20287-91. Findings: The authors obtained dependencies of change in viscosity and chilling temperature of industrial oil on liquid crystal additive concentration. Besides, they obtained dependencies of change in industrial oil viscosity treated by electric field at various concentrations of a liquid crystal additive. The study deals with the viscosity index for industrial oil with various concentrations of an additive. A range of the concentrations chosen was also substantiated. The results of the research were processed in Statistica software; regression equations which described dependencies of oil viscosity on additive concentration were obtained.

Author Biographies

Sergey Voronin, Ukrainian State University of Railway Transport

Doctor of Engineering Sciences, Full Professor. Head of Department of Building, Track and Loading/Unloading Machines. Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine. Education: Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine (1998). Field of Research: friction, wear, lubrication for machines

Ivan Safoniuk, Ukrainian State University of Railway Transport

Candidate of Engineering Science, Assistant. Head of Department of Building, Track and Loading/Unloading Machines. Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine. Education: Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine (2012). Field of Research: tribology, chemmotology, oil purification techniques.

Nataliia Anoshkina, Ukrainian State University of Railway Transport

Postgraduate Student. Head of Department of Building, Track and Loading/Unloading Machines. Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine. Education: Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine (2017). Field of Research: application of liquid crystal substances as oil additives.

Alexander Kharkovsky, Ukrainian State University of Railway Transport

Postgraduate Student. Head of Department of Building, Track and Loading/Unloading Machines. Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine. Education: Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine (2013). Field of Research: influence of electric field on operational properties of industrial oils.

References

Kuliev A.M. (1985). Khimiya i tekhnologiya prisadok k maslam i toplivam [Chemistry and technology of additives for oils and fuels]. Leningrad, «Khimiya» Publ., 312 р. (In Russian).

Gribailo A.P., Kupreev M.P., Zamyatnin V.O. (1983). Effect of liquid-crystals on lubricating properties of mineral-oils. Chem. Technol. FuelsOils, no. 19. pp. 342-345. https://doi.org/10.1007/BF00731562

Ermakov S.F. (2012). Tribologiya zhidkokristallicheskikh nanomaterialov i sistem: monografiya [Tribology of liquid crystal nanomaterials and systems: monograph]. Minsk, Belarus. navuka Publ,. 380 p. (In Russian).

Mori S., Iwata H. (1996). Relationship between tribological performance of liquid crystals and their molecular structure crystals.Tribol.Int, no. 29. pp. 35-39. https://doi.org/10.1016/0301-679X(95)00032-Y

Kolbashov M.A., Lisitsyn R.Yu., Novikov V.V. (2015). Tribotekhnicheskie svoistva motornykh masel s prisadkami zhidkikh kristallov [Tribological properties of motor oils with liquid crystal additives [translation]. Physics, chemistry and mechanics of tribosystems, no. 12. pp. 134-142. (In Russian).

Voronіn S.V., Anoshkіna N.M., Gorbachov M.V., Kup'yans'kii S.D. (2019). Vykorystannja ridkokrystalichnyh spoluk v jakosti antyfrykcijnyh ta protyznoshuval'nyh prysadok do mastyl'nyh materialiv mobil'nyh mashyn [Use of liquid-crystalline compounds as antifriction and antiwear additives for lubricants]. Collection of scientific papers of Kharkiv National Air Force University., no. 1(59), pp. 65-72. (In Ukrainian)

Sonin A.S., Churochkina N.A., Golovanov A.V. (2010). Kompozity s liotropnymi zhidkimi kristallami [Composites with liotropic liquid crystals]. Liquid crystals and their practical application, no 1, pp. 55-59. (In Russian).

Lysikov E. N., Voronin S. V. (2008). Perspektivy ispol'zovanija zhidkih kristallov v kachestve prisadok dlja uluchshenija jekspluatacionnyh svojstv zhidkih smazochnyh sred putevyh i stroitel'nyh mashin [Prospects in application of liquid crystals as additives for better operational properties of liquid lubricants for track and building machines]. Collection of scientific papers of Ukrainian State University of Railway Transport., no. 91. pp.101-109. (In Ukrainian).

Levchenko V.A. Epitropic liquid crystals - a new liquid phase. (2000). Journal of Molecular Liquid, vol. 85, pp. 1-2. pp. 197-210. https://doi.org/10.1016/S0167-7322(99)00178-6

Berezina E.V., Godlevskij V.A., Zheleznov A.G., Fomichjov D.S. (2014). Analiticheskoe opisanie strukturirovannogo smazochnogo sloja [Analytical description of a textured lubricating layer]. Liquid crystals and their practical application, no. 1. pp. 74 - 79. (In Russian).

Kazancev O.A., Samodurova S.I., Sivohin A.P., Mojkin A.A., Medzhibovskij A.S. (2014). Vlijanie sostava poli(met)akrilatnyh zagushhajushhih prisadok na temperaturu zastyvanija gidravlicheskih masel [The effect of composition of polymethacrylate thickening additives on chilling temperature of hydraulic oils]. Neftehimija, «Rossijskaja akademija nauk» Publ., vol. 54, no. 1, pp. 73-78. (In Russian)

Stepanova T.Ju. (2009). Reologicheskie i tribologicheskie issledovanija prisadki na osnove poverhnostno-aktivnyh veshhestv [Rheological and tribological studies into additive based on surface-active agents]. «Vestnik IGJeU» Publ., vol. 3, pp. 40-42. (In Russian).

Popova M. N. (2013). Tribologicheskie svoistva industrial'nogo masla s kholestericheskimi zhk-prisadkami i uglerodnymi nanotrubkami [Tribological properties of industrial oil with CLC and CNT]. Sovremennoe mashinostroenie. Nauka i obrazovanie: zb. materialov 3-i Mezhdunarodnoi nauch.-prakt.konf [Modern machine engineering. Science and education: Collected papers of the 3rd International Scientific Conference]. Sovremennoe mashinostroenie. Nauka i obrazovanie: zb. materialov 3-i Mezhdunarodnoi nauch.-prakt.konf. Sankt-Peterburg, pp. 88-90. (In Russian).

Ermakov S. F. (2018). Effekt povysheniya adsorbtsionnoi aktivnosti kholestericheskikh zhidkokristallicheskikh soedinenii v protsesse treniya tverdykh tel [The effect of higher adsorption activity of cholesteric liquid crystal compounds in friction of solids]. Conference Papers of National Academy of Belarus, vol.62, no. 2, pp. 236-243. (In Russian). https://doi.org/10.29235/1561-8323-2018-62-2-236-243

Lysikov E. N., Kosolapov V. B., Voronin S. V. (2009). Nadmolekulyarnye struktury zhidkikh smazochnykh sred i ikh vliyanie na iznos tekhnicheskikh sistem. Teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya vliyaniya fazovogo sostoyaniya prisadok i vneshnego elektricheskogo polya na tribologicheskie svoistva masel: monografiya [Supermolecular structures of liquid crystal lubricants and their impact on wear of technical systems [Theoretical and experimental research into impact of phase state of additives and external electric field on tribological properties of oils]: monograph]. Khar'kov, EDENA Publ., 274 р. (In Russian).

Vinarskii M.S., Lur'e M.V. (1975). Planirovanie eksperimenta v tekhnologicheskikh issledovaniyakh [Test planning in technological research]. Kiev, Tekhnіka Publ., 168 p. (In Russian)

Published

04-05-2020

How to Cite

Voronin, S., Safoniuk, I., Anoshkina, N., & Kharkovsky, A. (2020). THE EFFECT OF CONCENTRATION OF A LIQUID CRYSTAL ADDITIVE AND ELECTRIC FIELD ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF INDUSTRIAL OIL. Proceedings of National Aviation University, 83(2), 70–76. https://doi.org/10.18372/2306-1472.83.14654

Issue

Section

ENVIRONMENT PROTECTION, CHEMICAL AND BIOTECHNOLOGY