A METHOD OF SELECTING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR THE TASK COMPLETION BASED ON A PRIOR EVALUATION OF IMAGE QUALITY

Authors

  • Sergii Fryz Korolov Zhytomyr Military Institute
  • Vasyl Myklukha Korolov Zhytomyr Military Institute
  • Roman Avsiievych Korolov Zhytomyr Military Institute
  • Nataliia Nechyporuk Korolov Zhytomyr Military Institute

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.83.14630

Keywords:

unmanned aerial vehicle, quality performance criteria for assigned tasks accomplishment, multicriteria, decision theory

Abstract

The article is devoted to the topic of current interest, namely the selection of unmanned aerial vehicle (UAV) to perform the task of a prior evaluation of image quality. The article analyzes the current condition of UAVs development and the range of tasks that are assigned to them. It is emphasized that the main task of a UAV at the present stage is aerial photography, the result of which is obtained images of the Earth‘s underlying terrain in a target area. The basic approaches to the aerial photography quality evaluation were considered. Their advantages and disadvantages were highlighted. The main quality performance criteria of photography by means of UAV were introduced, the most relevant ones were picked out for the task accomplishment. The evaluation of the aerial photography quality by using UAVs is presented as a multi-criteria decision-making task. The modern approaches to optimization of multicriteria solutions were reviewed and there was introduced an acceptable optimization model, with the help of which it became possible to automate the selection of UAV type for the assigned task. The main obtained results were analyzed and the steps of future research for solving the given tasks were developed.

Author Biographies

Sergii Fryz, Korolov Zhytomyr Military Institute

Doctor of Engineering. Professor, Department of telecommunication and radio engineering, Korolov Zhytomyr Military Institute. Education: Zhytomyr, Korolov Zhytomyr Military Institute, Ukraine (1991). Research area: development and improvement of telecommunication and radio engineering special purpose systems of terrestrial, air and space basing. https://orcid.org/0000-0002-5263-1790

Vasyl Myklukha, Korolov Zhytomyr Military Institute

Adjunct, Korolov Zhytomyr Military Institute. Education: Zhytomyr, Korolov Zhytomyr Military Institute, Ukraine (2006). Research area: aerial vehicle planning, optimization processes, decision theory. https://orcid.org/0000-0003-0342-9884

Roman Avsiievych, Korolov Zhytomyr Military Institute

Adjunct, Korolov Zhytomyr Military Institute. Education: Zhytomyr, Korolov Zhytomyr Military Institute, Ukraine (2008). Research area: telecommunication. https://orcid.org/0000-0001-5447-9772

Nataliia Nechyporuk, Korolov Zhytomyr Military Institute

Associate Professor, Foreign languages department Korolov Zhytomyr Military Institute. Education: Zhytomyr, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine (2003). Research area: pedagogical approaches of intercultural competence development for Military institutions cadets. https://orcid.org/0000-0002-6770-813X

References

Gorshenin O. Ye. (2008). Cy'frova obrobka zobrazhen' ta osnovy' fotogrammetriyi. Navchal'ny'j posibny'k. / O .Ye. Gorshenin, O. F. Duby'na, S. O. Kondratenko, S. I. Boloban // Zhy'tomy'r, ZhVI NAU, - 320 p. (in Ukranian).

Liu C., Freeman W., Szeliski R., Kang S. (2006). Noise estimation from a single image // IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition. Vol. 1. pp. 901-908.

Fry'z P. V. (2017). Udoskonaleny'j matematy'chny'j aparat dlya vy'znachennya sposterezhuval'noyi ploshhi zadanogo rajonu zemli u zavdannyax kosmichnogo monitory'ngu. / P. V. Fry'z // Visny'k ZhDTU. Seriya: Texnichni nauky'. - Zhy'tomy'r: ZhDTU, - № 2(80).- pp. 126-134. (in Ukranian).

Boloban S. I. (2009). Deshy'fruvannya aerokosmichny'x znimkiv. Chasty'na1: Navchal'ny'j posibny'k. / S. I. Boloban, O .Ye. Gorshenin // - Zhy'tomy'r: ZhVI NAU, 292 p. (in Ukranian).

Fry'z S. P. (2019). Metod opty'mizaciyi marshrutu bezpilotnogo lital'nogo aparata v xodi vy'konannya zavdan' na zadanij vy'soti./ Fry'z S. P., My'kluxa V. A., Mary'shhuk L. M., Avsiyevy'ch R. O. // Zbirny'k naukovy'x pracz' ZhVI. Vy'pusk 17. - pp. 133-142. (in Ukranian).

Studitskij A. S. (2013). Jeffektivnost' nabljudatel'nyh teplovizionnyh i optiko-jelektronnyh sistem./ A. S. Studitskij // Vestnik komp'juternyh i informacionnyh tehnologij, №10. - pp. 33-36. (in Rusian).

Voronin A. M. (2009). Informacijni sy'stemy' pry'jnyattya rishen': navch. posibny'k / A. M. Voronin, Yu. K. Ziatdinov, A. S. Kly'mova. - K.: «NAU-druk»,- 136 p. (in Ukranian).

Jürgen Branke, Kalyanmoy Deb, Kaisa Miettinen and Roman Slowinski (2008). Multiobjective Optimization: Interactive and Evolutionary Approaches (Lecture Notes in Computer Science). - Springer, pp. 371-392. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88908-3

Shmatok S. O. (2010). Deyaki dzherela bagatokry'terijnosti zadach doslidzhennya operacij i rekomendaciyi shhodo yix rozv'yazannya // Problemy' stvorennya, vy'probuvannya, zastosuvannya ta ekspluataciyi skladny'x informacijny'x sy'stem: zb. nauk. pr. Vy'p. 3 / Zhy'tomy'rs'ky'j vijs'kovy'j insty'tut imeni S. P. Korol'ova Nacional'nogo aviacijnogo universy'tetu. - Zhy'tomy'r : ZhVI NAU, - pp. 86 - 95. (in Ukranian).

Zasjad'ko A. A. (2002). Dva jetapa v metodike gibkoj adaptacii v zadachah mnogokriterial'noj optimizacii / A. A. Zasjad'ko // Vіsnik Cherkas'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu. -- № 2. - pp. 14-17. (in Ukranian).

Fry'z S. P. (2011). Analiz procesu planuvannya kosmichnogo znimannya yak bagatokry'terial'noyi zadachi pry'jnyattya rishen'./ Fry'z S. P., Petrozhalko V. V. // Sy'stemy' upravlinnya, navigaciyi i zv'yazku. Vy'pusk 3(19). - pp. 29-33. (in Ukranian).

Shmatok S. O. (2011). Zgortannya vektorny'x pokazny'kiv efekty'vnosti // Problemy' stvorennya, vy'probuvannya, zastosuvannya ta ekspluataciyi skladny'x informacijny'x sy'stem : zb. nauk. pr. Vy'p. 4 / Zhy'tomy'rs'ky'j vijs'kovy'j insty'tut imeni S. P. Korol'ova Nacional'nogo aviacijnogo universy'tetu. - Zhy'tomy'r : ZhVI NAU, - pp. 56 - 64. (in Ukranian).

Gry'cyuk Yu.I., Gry'cyuk M.Yu. (2014). Osobly'vosti mul'ty'plikaty'vnogo zgortannya chastkovy'x kry'teriyiv v uzagal'neny'j pokazny'k // Zb. nauk.-texn. pr.: Naukovy'j Visny'k NLTU Ukrayiny'. -- Vy'p. 24.11. - pp. 341 - 352. (in Ukranian).

Voronin A.N. (2009). Nelinejnaja shema kompromissov v mnogokriterial'nyh zadachah ocenivanija i optimizacii // Kibernetika i sistemnyj analiz. -- № 4. - pp. 106-114. (in Ukranian)

Published

04-05-2020

How to Cite

Fryz, S., Myklukha, V., Avsiievych, R., & Nechyporuk, N. (2020). A METHOD OF SELECTING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR THE TASK COMPLETION BASED ON A PRIOR EVALUATION OF IMAGE QUALITY. Proceedings of National Aviation University, 83(2), 20–26. https://doi.org/10.18372/2306-1472.83.14630

Issue

Section

AEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL