Methodology strategy manual aviation gas turbine engines for the technical condition controls the level of airworthiness

Authors

  • Ю.М. Чоха НАУ, кафедра збереження льотної придатності авіаційної техніки

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.28.1351

Abstract

 Offered methodology to conceptual new strategy to usages aircraft gas turbine engine with use criterion level available

Author Biography

Ю.М. Чоха, НАУ, кафедра збереження льотної придатності авіаційної техніки

канд. техн. наук

References

Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

Игнатов В.А., Тараненко А.Г. Авиационные системы диагностирования. – К.: КИИГА, 1991. – 104 с.

Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов та ін.; За ред. В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004. – 584 с.

Чоха Ю.М., Лихоманенко В.А., Федорчук О.П. Реалізація комплексного контрольно-розрахункового ме-тоду діагностування в середовищі експертної системи типового ГТД // Тр. Нац. акад. оборони України. –2005. – № 58. – С. 297–302.

Чоха Ю.М., Смаглюк В.М., Хабаров Ю.В. Алгоритм реалізації комбінованого функціонального методу ідентифікації несправного вузла типового ТРДД // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. – 2005. – №3. – С. 160–170.

Чоха Ю.М. Концепція системи поточного контролю та діагностування ГТД "діагноз – якість – надійність" // Вестн. двигателестроения. – Запоріжжя: ОАО "Мотор Січ". – 2006. –№1. – С. 53–58.

How to Cite

Чоха, Ю. (2006). Methodology strategy manual aviation gas turbine engines for the technical condition controls the level of airworthiness. Proceedings of National Aviation University, 28(2), 93–96. https://doi.org/10.18372/2306-1472.28.1351

Issue

Section

MODERN AVIATION AND SPACE TEHNOLOGY