ІНФОРМАЦІЙНА ЗБРОЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Хорошко Володимир Олексійович кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0001-6213-7086
  • Хохлачова Юлія Євгеніївна кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0002-1883-8704
  • Пірцхалава Тіна Павлівна Навчально науковий інститут Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шев-ченка https://orcid.org/0000-0002-4320-3073
  • Іванченко Ігор Сергійович кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0003-3415-9039

DOI:

https://doi.org/10.18372/2410-7840.24.16930

Ключові слова:

інформаційна війна, інформаційна зброя, інформаційне протиборство, інформаційно-психологічні впливи, інформаційна боротьба

Анотація

Інформаційна зброя – це новий еволюційний крок на шляху розвитку новітніх зразків зброї. Така зброя має специфічні та характерні тільки їй ознаки. В сучасних умовах військової агресії Росії збройна боротьба набула ознак не тільки інформаційної війни. Її акценти змістилися у бік реалізації інформаційних технологій. При цьому дедалі більше значення у досягненні політичних та воєнних цілей набувають інформаційно-психологічні операції, акції, дії та інформаційна зброя, недооцінка можливостей якої у сучасній інформаційній війні може стати фатальною під час подальшого загострення воєнно-політичної обстановки. Це підтверджується тими бойовими діями, які зараз ведуться в Україні.

В сучасній війні неможливо досягти поставлених цілей без постійного здійснення заходів інформаційної війни. Тому фахівці виділяють інформаційну зброю як самостійний вид зброї, яка розглядається як засіб ведення інформаційної боротьби.

Інформаційна війна та впливи можуть проводитися у політичній, економічній, оборонній, науково-технічній та інших сферах шляхом: впливу на елементи інформаційно-телекомунікаційних систем з метою знищення елементів інфраструктури державного та військового управління, перехоплення та обробка відкритої інформації, що циркулює в інформаційних системах і друкується в засобах масової інформації; несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів та з їх наступним перегрупуванням, знищення або розкраденням; перехоплення та дешифрування інформаційних потоків, переданих каналами зв’язку, побічними випромінюваннями або отриманих за рахунок використання спеціальних технічних засобів перехоплення інформації; формування та поширення інформаційними каналами супротивника або глобальних мережах дезінформації з метою впливу на оцінки, наміри та орієнтацію людини, групи людей, суспільства в цілому та військово-політичне керівництво держави.

Інформаційна війна – це поширення певних ідей, поглядів чи ідеології, є засобом певної політики. Глобальним інструментом її реалізації є засоби масової інформації та різні комунікації.

У статті також розглянуто теорію інформаційної війни у політичній сфері, слід враховувати, що вона відбувається на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях.

В основному на стратегічному рівні діє вища політична еліта держави, а інформаційні підрозділи політичного шляху – на оперативному та тактичному рівнях.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-23