НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • О.Б. СИТНИК Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Ключові слова:

інжиніринг, конкурентоспроможність економіки, науково-технічний прогрес, промисловий інжиніринг,

Анотація

Розглянуто питання використання інжинірингу в розвитку національної економіки, проаналі-зовано визначення терміну інжиніринг. Розглянуто питання напрямків використання інжинірингу.

Біографія автора

О.Б. СИТНИК, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

аспірант

Посилання

Гусаков А.А. / Системотехника строительства; М.; Стройиздат, 1993. – 173 с.

Забродин А.Ю. / Интеллектуальные услуги в бизнесе: Справ.пособие/ – М.; ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 635 с.

Кондратьев В.В., Лоренц В.Я.; [под. общ. ред. В.В.Кондратьева] – Даешь Инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса / -2-е издание, перераб. и доп. – М; Эксмо, 2007. – 576 с.

Мельник В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник для студ. вузів. – Тернопіль: Картбланш, 2008. – 249 с.

Рыбец Д.В. / Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на мировом рынке; М.; Российский внешнеэкономический вестник, 2011, №8. – с. 84-95

Чертков О.Ю. / Будівельно-інжинірингові фірми як основа модернізації організації будівництва: автореф. дис. канд. тех. наук: спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / – Київ, 2007. – 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-06

Номер

Розділ

Статті