ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • С.І. ТКАЛЕНКО ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, кафедра європейської інтеграції

Ключові слова:

національна інвестиційна стратегія, глобальний розвиток, інвестиційна політика, інвестиційні потоки, інвестиційні запаси, прямі інвестиції, інвестиційна привабливість

Анотація

 Досліджується інвестиційна стратегія розвитку України, її особливості впровадження на сучасному етапі. Розглядається інвестиційна стратегія як складова національної економічної стратегії, аналізується рух капіталу у світі й Україні, а також інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС з врахуванням європейської стратегічної спрямованості зовнішньої політики. Запропоновані шляхи підвищення ефективності національної інвестиційної стратегії.

Біографія автора

С.І. ТКАЛЕНКО, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, кафедра європейської інтеграції

к.е.н., доцент

Посилання

Макогон, Ю.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України та залучення інвестицій / Ю.В. Макогон //Стратегічні пріоритети. – К., 2008. - № 3(8). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/

Малютін О. К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні// Фінанси України. — 2008. — № 11 (156). — С. 65-74

Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине ХХІ века / В.И. Пантин, В.В. Лапкин. – Дубна: Феникс+, 2006 – 448 с.

Пітель Н.Я. Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні // Бізнес-Навігатор: Науково-виробничий журнал, 2010 - №3(20) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Biznes/2010_3/2010/03/100315.pdf

Zygmunt Bauman. Globalization. The Human Consequences. - Cambridge, Polity Press Ltd – 1998.

Сайт ООН, ЮНКТАД [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.unctad.org

Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.me.gov.ua

Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті