СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Автор(и)

  • С. М. РУДЬКОВСКИЙ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

енергетичний ринок, трансформація, енергетичний перехід, злиття і поглинання, енергетика

Анотація

У статті розглянуто трансформацію світового енергетичного ринку, яка пов’язана зі змінами його галузевої та регіональної структури. Основними сучасними детермінантами трансформації світового енергетичного ринку вбачаються: зростання чисельності населення планети, урбанізація, інновації в енергетиці, впровадження промисловості 4.0 та цифрові інновації, підвищення енергоефективності в економіці, цінові параметри основних галузевих енергетичних ринків, зниження трансакційних витрат, лібералізація національних енергетичних ринків, впровадження інституційних інструментів та політик, спрямованих на сталий та низьковуглецевий розвиток та екологічну безпеку.

Біографія автора

С. М. РУДЬКОВСКИЙ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірант кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

Fouquet R. Historical energy transitions: Speed, prices and system transformation //Energy Research & Social Science. – 2016. – Т. 22. – С. 7-12.

Melosi M. Energy transitions in historical perspective //Energy and Culture. Routledge, 2017. – С. 27-42.

Телегина Е. А. и др. Трансформация энергетических рынков: новый этап технологического развития мировой энергетики //Нефть, газ и бизнес. – 2017. – №. 10. – С. 43-52.

Galperina L., Klen Y. Глобальні тренди міжнародних злиттів та поглинань в енергетичному секторі //Міжнародна економічна політика. – 2017. – Т. 26. – №. 1. – С. 46-71.

Galperina L.P., Girenko A.T., Mazurenko V.P. The Concept of Smart Economy as the Basis for Sustainable Development of Ukraine // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2016. – Т. 6. – №. 8S. – Pp. 307314.

Опалько В.В. Мегатренди розвитку у світовій енергетиці // Економічний простір. – 2016. – №. 109. – С. 41- 51.

Dangerman A. T. C. J., Schellnhuber H. J. Energy systems transformation //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2013. – Т. 110. – №. 7. – С. E549-E558.

Чичина О. А. Світовий ринок енергетичних ресурсів: стан та перспективи розвитку //Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – №. 21. – Вип. 7 (1). – С. 21-25.

Ockwell D., Byrne R. Sustainable energy for all: Innovation, technology and pro-poor green transformations. London, Routledge, 2016. – 230 p.

Макаров А. А. и др. Перспективы электроэнергетики в условиях трансформации мировых энергетических рынков //Теплоэнергетика. – 2017. – №. 10. – С. 5-16.

Шевчук Б. Трансформація світового ринку природного газу як невід'ємної складової глобальної енергетичної системи : дис. Тернопіль, ТНЕУ, 2015.

Гальперіна Л.П., Лук’яненко Л.І. Імплементація пріоритетів сталого розвитку на світовому ринку нафтопродуктів [Електронне видання] / Л.П. Гальперіна, // Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". ‒ №4 (2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2638

Ліщук В. І., Ліщук М. Є., Московчук А. Т. Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку //Економічний форум. – 2017. – №. 2. – С. 30-35.

Артемчук Т. О. Ключові фактори успіху завдяки програмі трансформації енергетичної галузі. 2016.

Geall S. et al. Solar energy for poverty alleviation in China: State ambitions, bureaucratic interests, and local realities // Energy Research & Social Science. – 2018. – Т. 41. – С. 238-248.

Зимаков А. В. Трансформация энергетики в Германии: судьба атомной и угольной отрасли // Современная Европа. – 2017. – №. 5. – С. 74-85.

Ürge-Vorsatz D., Hauff J. Drivers of market transformation: analysis of the Hungarian lighting success story // Energy policy. – 2001. – Т. 29. – №. 10. – С. 801-810.

Лір В. Е. Інституційні та фінансові механізми розвитку ядерної енергетики України // Тернопільський національний економічний університет. – 2017. – С. 46.

Прокопенко О. В. и др. Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки на основі альтернативної енергетики. Сумський державний університет, 2017.

Суходоля О. М. Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2017. – №. 1. – С. 42-52.

Денисюк С.П. и др. Європейські тенденції інноваційного розвитку в енергетичному секторі та сферах кінцевого енергоспоживання //Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». – 2018. – №. 2. – С. 7-19.

Тараненко І. В. Стратегічні завдання Енергетичного союзу ЄС у контексті розвитку світового енергетичного ринку // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – №. 30. – С. 144-152.

UN Sustainable Development Summit from 25–27 September 2015 in New York. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/.

The 21st Conference of the Paries to the United Nations Framework Convention on Climate Change. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/sustainabledevelopment/cop21/.

BP Energy Outlook 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2018/bp-energy-outlook-2018.pdf

Опубліковано

2019-11-10

Номер

Розділ

Статті