ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СУПРОВІДУ ТРАНСКОРДОННИХ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

  • Наталія Юріївна Кривицька Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету
  • Борис Гелайович Шонія Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

Ключові слова:

інтермодальні перевезення, документ, контрагент, зовнішньоекономічна діяльність, коносамент

Анотація

В статті розглянутті проблеми та перспективи використання інтермодальних перевезень та особливості їх митного обслуговування в сучасних умовах господарювання підприємств України.

Біографія автора

Наталія Юріївна Кривицька, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

к.е.н., доцент кафедри економіки ІЕМ НАУ

Посилання

Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Учебное пособие. Москва: Academia, 2005.

Карпенко О.О. Логістика в системі змішаних перевезень // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць. – Вип. 13.–К.: НАУ, 2007.– С. 65–72.

Собкевич О., Ємельянова О."Щодо шляхів розвитку мультимодальних (комбінованих) перевезень в Україні". Аналітична записка http://www.niss.gov.ua/articles/599/

Дрозд Е.Интермодальные перевозки: мировой опыт журнал "Гражданская авиация" N 6 – 2006. – с. 33 -37.

Гаджинский A.M. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: учебно-практическое пособие. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2001. –176 с. ISBN 5-482-00330-2.

Постанова КМУ № 320-2009-п від 02.04.2009 Про затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні

Зимовец А.В. Международные транспортные операции Конспект лекций. Таганрог: Издательство ТИУиЭ, 2008.

Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учеб. для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 240 с.

Опубліковано

2015-02-12

Номер

Розділ

Статьи